Skip to content

Gymnasieutbildning

Halikko gymnasium (på finska)

Bjärnå gymnasium (på finska)

Salo gymnasium (på finska)

Staden har tre gymnasier som ger undervisning dagtid (Halikko, Bjärnå och Salo). Dessutom ges gymnasieundervisning vid vuxenlinjen vid Salo gymnasium. Det är också möjligt att avlägga kombinationsexamen vid gymnasierna.

Gymnasiet ger en allmänbildande utbildning. Studerandena studerar vid gymnasiet enligt sitt eget studieprogram. Studierna är heltidsstudier och undervisningen ordnas på dagen. Gymnasiestudierna kan avläggas på 2–4 år. I slutskedet av studierna kan den studerande avlägga studentexamen. Den som har avlagt studentexamen kallas student. Studenter kan söka till yrkeshögskolor och universitet.

Med vuxengymnasier avses separata vuxengymnasier och gymnasiernas vuxenlinjer. I Salo finns en vuxenlinje. På vuxenlinjen vid Salon lukio kan du avlägga gymnasieundervisningens lärokurser eller enskilda ämnen. Vuxenlinjen är i regel avsedd för personer över 18 år om det är fråga om hela lärokursen. Studierna på vuxenlinjen är flexibla kvällsstudier.

Utvidgad läroplikt

Den utvidgade läroplikten och avgiftsfriheten i anslutning till den gäller gymnasieelever som inledde sina studier hösten 2021. De studerande som fortsätter gymnasiet omfattas inte av den utvidgade läroplikten och den därpå följande avgiftsfriheten, utan bekostar även i fortsättningen själva sina egna läromedel, datorer och avgifter för studentexamen. Utvidgningen av läroplikten framskrider för en åldersklass i taget.