Skip to content

Skyddsrum

På landsbygden och i egnahemshus samt i husbolag som inte har ett eget skyddsrum ansvarar de boende själva för att skydda sig. Salo stad har inga allmänna skyddsrum.

Den allmänna anvisningen är att man om den allmänna larmsignalen ljuder omedelbart ska förflytta sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. På webbplatsen för Egentliga Finlands räddningsverk finns mer information om hur man skyddar sig inomhus och om rekommendationen om ett hemförråd som räcker i 72 timmar samt om annan beredskap i störnings- och krissituationer.

Ett alternativ är också att invånare som inte har något skyddsrum evakueras från ett farligt område i en situation där det skulle vara aktuellt med ett skyddsrum. Myndigheterna informerar om ett område ska evakueras.