Skip to content

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning, bereder ärenden som ska behandlas i stadsfullmäktige samt svarar för att fullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet. Stadsstyrelsen för stadens talan och tar sådana initiativ inom det kommunala fältet som den anser vara nödvändiga.

Ledamöterna i stadsstyrelsen (13) och deras personliga suppleanter utses av stadsfullmäktige för en mandatperiod på fyra år.

Stadsstyrelsen sammanträder en gång i veckan, på måndagar. Dessa sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter (på finska)

Föredragningslistor och protokoll (på finska)