Skip to content

Kommunikation och PR-verksamhet

Till tjänsterna inom kommunikation och PR-verksamhet hör kommunikation, marknadsföring och internationella ärenden.

Uppgiftshelheter inom kommunikation och marknadsföring:

  • utveckling, koordinering, planering och produktion av kommunikation och marknadsföring på stadsnivå
  • kommunikation i anslutning till beredning av ärenden och beslutsfattande
  • kommunikation till invånarna och främjande av kommuninvånarnas delaktighet
  • varumärkes- och rykteshantering samt ett enhetligt visuellt uttryck
  • utveckling, produktion och upprätthållande av kommunikationskanaler och -material
  • invånar-, turism- och imagemarknadsföring
  • marknadsföringssamarbete och samarbete med intressentgrupper
  • förändrings- och kriskommunikation
  • strategikommunikation
  • rekryterings-, ekonomi- och arbetsgemenskapskommunikation tillsammans med ekonomi- och personaltjänsterna.

Information om internationella frågor finns i avsnittet Internationell verksamhet.