Skip to content

Bjärnå bibliotek

Öppettider, kontaktuppgifter och tjänster i nätbiblioteket Vaski

Bjärnå bibliotek på kartan

I bibliotekets lokaler finns också Bjärnå serviceställe.

I biblioteket finns fem kunddatorer, varav en är reserverad för informationssökning i nätbiblioteket Vaski. Tid för att använda de andra datorerna bokas hos personalen. Kunderna har också tillgång till det trådlösa GuestSalo-nätet.

Utskrifter och fotokopior
A4 svartvitt 0,20 euro; A4 färg 0,40 euro; A3 svartvitt 0,40 euro; A3 färg 0,80 euro

I Bjärnå bibliotek har kunderna också tillgång till tjänsten Print In City. Tjänsten nås på adressen www.printincity.fi. Tjänsten är lätt att använda och vem som helst kan registrera sig som användare om man har nätbankskoder eller ett kreditkort samt en e-postadress. Efter inloggningen laddar användaren saldo på sitt konto och kan börja använda tjänsten.

Utskrifter kan göras genom att man laddar det material som ska skrivas ut till webbtjänsten eller skicka det till tjänsten per e-post. I tjänsten visas priser för olika arbeten vid olika utskriftsställen och man kan redigera inställningarna för utskriftsarbetet. Arbetet skrivs ut och hämtas med en personlig PIN-kod vid ett Print In City-utskriftsställe. Närmare anvisningar finns på tjänstens webbplats.