Skip to content

Kultur

Salo är en livlig och attraktiv kulturstad med evenemang året runt. Stadens kulturtjänster erbjuder evenemang, upplevelser och stimulerande verksamhet för både invånare och besökare.

Kultur genom hela livet

Vi samarbetar med lokala konst- och kulturaktörer i Salo och producerar egna evenemang bland annat i kulturlokalen Näkkäri. Vi deltar aktivt i idéskapandet och skapandet av kulturverksamhet för olika målgrupper. Genom verksamheten främjar vi barnkulturen och konst- och kulturfostran. Vi stöder lokala aktörer på olika sätt samt ökar välbefinnandet och gemenskapen bland stadsbor i alla åldrar med hjälp av konst och kultur.

I staden finns dessutom konstmuseet Veturitalli (Lokstallet) och Salo historiska museum SAMU, där du kan bekanta dig med fascinerande fenomen i konsten och historien.

Stöd till aktörer

Salo stad stöder konst- och kulturverksamhet på olika sätt. Föreningar och arbetsgrupper beviljas årligen understöd för regelbunden verksamhet och projekt av engångskaraktär. Serviceutbudet kompletteras med köpta tjänster och genom sektorsövergripande samarbete. Staden uppmärksammar också personer som uppnått framgång inom konst och kultur genom årliga priser.

Kontakta oss!

Har du frågor om aktuella evenemang, kulturverksamhet för barn, bidrag från kultur- och konstaktörer eller annat? Kontakta oss (helst på finska eller engelska).

Besöks- och postadress: Allmänna kulturtjänster, Ylhäistentie 2, 24130 Salo

kulturproducent Suvi Aarnio, tfn 02 778 4982, suvi.aarnio@salo.fi

kulturproducent Sini Lundgrén, tfn 02 778 4983, sini.lundgren@salo.fi

Mer information om museitjänsterna i Salo, aktuella nyheter och personalens kontaktuppgifter finns på museernas egna sidor.

Salo konstmuseum Lokstallet

Salo historiska museum SAMU