Skip to content

Suomusjärvi bibliotek

Suomusjärvi bibliotek är ett meröppet bibliotek. Självbetjäningstjänsterna är tillgängliga dagligen (mån–sön) kl. 7.00–20.00. Man kommer in med bibliotekskort och tillhörande nyckeltal.

Öppettider, kontaktuppgifter och tjänster i nätbiblioteket Vaski

Suomusjärvi bibliotek på kartan

Under självbetjäningstiden kan du komma in i biblioteket med ditt bibliotekskort och den kod som kopplats till det. Du får koden från Vaski-biblioteken genom att visa upp ett identitetsbevis med foto. Du kan returnera och låna material i automaten i bibliotekets aula. Automaten är lätt att använda.

Du hittar inkomna reservationer i aulan och de kan avhämtas även under självbetjäningstiden.

Biblioteket har inspelande kameraövervakning både utomhus och inomhus.

Internet/informationssökning
I biblioteket kan du använda det trådlösa GuestSalo-nätet. Det finns också två datorer till kundernas förfogande.

Utskrifter och kopior kan göras via tjänsten Print In City. Tjänsten nås på adressen www.printincity.fi. Tjänsten är lätt att använda och vem som helst kan registrera sig som användare om man har nätbankskoder eller ett kreditkort samt en e-postadress. Efter inloggningen laddar användaren saldo på sitt konto och kan börja använda tjänsten.

Utskrifter kan göras genom att man laddar det material som ska skrivas ut till webbtjänsten eller skicka det till tjänsten per e-post. I tjänsten visas priser för olika arbeten vid olika utskriftsställen och man kan redigera inställningarna för utskriftsarbetet. Arbetet skrivs ut och hämtas med en personlig PIN-kod vid ett Print In City-utskriftsställe. Närmare anvisningar finns på tjänstens webbplats.