Skip to content

Meröppna bibliotek

Av de nio närbiblioteken i Salo fungerar åtta också som meröppna bibliotek. Du kan uträtta ärenden i biblioteken i Finby, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, S:t Bertils och Suomusjärvi på egen hand varje dag kl. 7.00–20.00. Du kommer in i biblioteket med bibliotekskortet och den tillhörande koden.

I de meröppna biblioteken finns personal på plats 2–5 dagar i veckan. De meröppna bibliotekens adresser, betjäningstider och kontaktuppgifter finns på deras webbplatser:
Finby bibliotek
Halikko bibliotek
Kiikala bibliotek
Kisko bibliotek
Kuusjoki bibliotek
Muurla bibliotek
S:t Bertils bibliotek
Suomusjärvi bibliotek

Under självbetjäningstiden kan du

  • låna och returnera material i automaten
  • hämta reserverat material
  • använda kunddatorerna
  • läsa tidningar
  • titta på utställningarna (Kisko och Suomusjärvi bibliotek)
  • studera eller göra läxor.

Under självbetjäningstiden kan du inte

  • använda tjänsterna vid stadens serviceställe
  • betala förseningsavgifter
  • titta på utställningarna (Kiikala, Kuusjoki och Muurla bibliotek).

De meröppna bibliotekens verksamhet grundar sig på förtroende. Kunden är skyldig att se till att det är trevligt för alla att komma till biblioteket även under självbetjäningstiden. Kom alltså ihåg att beakta andra kunder och lämna lokalerna prydliga efter ditt besök. Varje meröppet bibliotek har ett meddelandehäfte där du kan lämna en hälsning till bibliotekets personal.

De meröppna biblioteken har inspelande kameraövervakning och uppgifterna från passerkontrollen vid ytterdörrarna sparas. Varje kund ska logga in i biblioteket med sitt eget kort, med undantag för barn som besöker biblioteket med sina föräldrar. Det lönar sig att se till att andra personer inte kommer in genom dörren till biblioteket samtidigt som du, eftersom den som öppnat dörren också ansvarar för deras beteende. Föräldrarna ansvarar för sina minderåriga barns biblioteksanvändning.

Om du inte har en kod till bibliotekskortet, får du den vid vilket Vaski-bibliotek som helst. Koden för ett barn under 15 år ges endast till barnets vårdnadshavare. Personalen i de meröppna biblioteken hjälper vid behov kunderna att använda apparaterna och ger gärna mer information om tjänsterna.

Välkommen till det meröppna biblioteket!