Skip to content

Kunddatorer

I alla bibliotek i Salo (med undantag av bokbussarna) har kunderna tillgång till datorer med internetuppkoppling och basprogram. Det är gratis att använda bibliotekens kunddatorer.

I huvudbiblioteket har kunderna tillgång till två slags datorer. Datorer avsedda för kortvarigt bruk finns i bibliotekssalen. För långvarigare användning finns bärbara datorer som kan lånas med bibliotekskortet och tillhörande kod. Dessa datorer kan användas i bibliotekets lokaler tre (3) timmar åt gången. Kunden ansvarar för en dator som lånats med kortet. En försvunnen/skadad dator ska ersättas.

Vänligen observera att

  • det är förbjudet att ändra inställningarna, installera och ta bort program på datorerna
  • det är förbjudet att använda och titta på osakligt, våldsamt och olagligt material.

Utskrifter, kopiering och skanning

I alla bibliotek finns möjlighet att skriva ut, skanna och kopiera. Priser för utskrifter/kopior:

  • 20 cent/sida (svartvit A4)
  • 40 cent/sida (A4 i färg, svartvit A3)
  • 80 cent/sida (A3 i färg)
  • 40 cent (dubbelsidig svartvit A4)
  • 80 cent (dubbelsidig A4 i färg, dubbelsidig svartvit A3)
  • 1,60 euro (dubbelsidig A3 i färg)

I huvudbiblioteket samt i biblioteken i Bjärnå och Suomusjärvi har kunderna tillgång till tjänsten Print In City. Tjänsten nås på adressen www.printincity.fi. Tjänsten är lätt att använda och vem som helst kan registrera sig som användare om man har nätbankskoder eller ett kreditkort samt en e-postadress. Efter inloggningen laddar användaren saldo på sitt konto och kan börja använda tjänsten.

Utskrifter kan göras genom att man laddar det material som ska skrivas ut till webbtjänsten eller skicka det till tjänsten per e-post. I tjänsten visas priser för olika arbeten vid olika utskriftsställen och man kan redigera inställningarna för utskriftsarbetet. Arbetet skrivs ut och hämtas med en personlig PIN-kod vid ett Print In City-utskriftsställe. Närmare anvisningar finns på tjänstens webbplats.