Skip to content

Fjärrtjänst

För kunder

Biblioteken i Salo kan beställa material som inte finns i Vaski-bibliotekens samlingar till sina kunder som fjärrlån. Vi förmedlar också litteratur på mer sällsynta språk från Helsingfors stadsbiblioteks Flerspråkiga bibliotek och ryskspråkig litteratur från Esbo stadsbiblioteks Ryskspråkiga bibliotek.

Biblioteken ger inte alla material, till exempel hembygdssamlingar, som fjärrlån och vissa material, till exempel lärdomsprov eller sällsynta böcker, kan endast läsas i läsesalen. Årgångar av tidningar kan i allmänhet inte lånas, men man kan beställa enstaka artikelkopior ur dem. Högskolornas bibliotek lånar i allmänhet ut kursböcker endast till sina egna studerande.

För att kunna låna och beställa material förutsätts ett giltigt bibliotekskort med uppdaterade kontaktuppgifter.

Att beställa material

Du kan beställa material som fjärrlån antingen på en pappersblankett i biblioteket, med nätbibliotekets elektroniska blankett eller per e-post på adressen kaukopalvelu​@​salo.​fi​. Om du beställer per e-post ska du förutom ditt namn även uppge bibliotekskortets nummer, aktuella kontaktuppgifter och en eventuell läroanstalt.

Avgifter

Det flerspråkiga och ryskspråkiga biblioteket förmedlar lån avgiftsfritt, övriga fjärrlån är alltid avgiftsbelagda. En kund som gör en beställning förbinder sig att betala alla kostnader för fjärrlånet. Avgiften uppbärs när det lånade materialet avhämtas. Även för fjärrlån som inte har avhämtats uppbärs avgifter, likaså om kunden avbokar sin beställning och det beställda materialet redan hunnit lämna det avsändande biblioteket.

Fjärrserviceavgiften är 4 euro + det avsändande bibliotekets avgift, totalt 4–19 euro/lån.

  • Lån för 4 euro förmedlas av följande bibliotek: stadsbibliotekens så kallade utvecklingsbibliotek (Helsingfors, Joensuu, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Borgå, Rovaniemi, Tammerfors och Vasa), Depåbiblioteket och Riksdagsbiblioteket
  • övriga allmänna, vetenskapliga och specialbibliotek 4–19 euro/lån
  • kopior faktureras enligt det avsändande bibliotekets pris

Lånetid, förnyande och returnering

Det avsändande biblioteket fastställer lånetiden för materialet. Vi förnyar kundens fjärrlån vid behov och meddelar när det inte längre kan förnyas. Hur många gånger lånen kan förnyas varierar mellan 3 och 99, reserverade verk kan inte förnyas. Fjärrlån returneras alltid via Salos bibliotek.

Till andra bibliotek

Salo bibliotek som avsändare

Biblioteken i Salo skickar utan avgift fjärrlån från sina samlingar till andra inhemska bibliotek. Fjärrlån kan dock inte göras ur handbiblioteket och hembygdssamlingarna. Inte heller mikrofilmat material eller populära nyheter, det vill säga Joker-material, kan fjärrlånas.

Det finns mer information om fjärrlån i Vaski nätbiblioteket, i avsnittet Fjärrlån till bibliotek.

Salo bibliotek som beställare

Bibliotekets faktureringsuppgifter:

Salo stad önskar i första hand nätfakturor och 30 dagars betalningstid.

Nätfakturornas leveransadress:
Nätfaktureringsoperatör: Telia Sonera Finland Oyj
Förmedlarkod: 003703575029
Förmedlarkod: OKOYFIHH (om operatören är banken)
Salo stad / bildningsväsendets tjänster
Nätfaktureringsadress: 0037013953313000
Om leverantören inte har möjlighet att skicka en nätfaktura, kan de från och med den 1 januari 2017 använda en avgiftsfri portal för nätfakturor som finns på adressen https://www.laskuhotell.fi/portaali.

Leveransadress för pappersfakturor:
Salo stad / bildningsväsendets tjänster
0037013953313000
PB 299
02066 DOCUSCAN

Dessutom ska beställarens uppgifter finnas på fakturan:
Beställarens kostnadsställe: 4111 huvudbiblioteket
Beställare: beställarens namn/fjärrservicen/Salo huvudbibliotek
kaukopalvelu​@​salo.​fi​