Skip to content

Ungdomar

Evenemang, läger och utfärder

Ungdomstjänsternas egen evenemangsproduktion består av olika konserter för unga, familjeevenemang och samarbetsevenemang med andra aktörer. Dessutom ordnar ungdomstjänsterna olika utfärder samt sommarläger för personer i olika åldrar.

Mer information: nuoriso@salo.fi

Ungdomslokaler

I Salo stad finns elva ungdomslokaler på olika håll i staden. Ungdomslokalerna erbjuder mångsidig, handledd verksamhet, i regel för 9–17-åringar. I ungdomslokalerna kan de unga syssla med hobbyer och träffa jämnåriga, tillbringa sin fritid och förverkliga sina egna idéer i en trygg miljö. I lokalerna ordnas olika klubbar, kurser, läger, utfärder och evenemang.

Ungdomslokalerna är jämlika och trygga platser där det alltid finns vuxna yrkespersoner inom ungdomsarbetet på plats. Man kan också prata konfidentiellt med en handledare.

Mer information: nuoriso@salo.fi

Workshoppar för unga

Workshopverksamhet för unga är en gemenskap där den unga genom arbete och tillhörande övning kan förbättra sina färdigheter för utbildning eller arbetsliv samt stärka sina färdigheter att hantera livet.

Ungdomsworkshopparna i Salo riktar sig till 15–25-åriga Saloungdomar som inte har en studie- eller arbetsplats. Ungdomsverkstäderna erbjuder arbets-, individuella och grupptränare som stöd för de unga.

Varje ung person kan tillsammans med sin tränare göra upp en personlig framtidsplan. Som stöd för att genomföra planen kan vi vid behov samarbeta med andra aktörer och tjänster för unga utöver workshopverksamheten.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Mariankatu 12, 24100 Salo

Individuella tränare: 044 778 4829 eller 044 778 4831

Uppsökande ungdomsarbete

Salo stads uppsökande ungdomsarbete har som uppgift att nå 15–29-åringar som för närvarande är eller kommer att bli utan studie- eller arbetsplats. I det uppsökande ungdomsarbetet stöds var och en att hitta sina egna styrkor och intressen samt att planera framtiden.

Man kan be den uppsökande ungdomsarbetaren om råd när man ska fylla i ansökningar eller söka sig till tjänster. Det är också möjligt att tillsammans bekanta sig med läroanstalter eller till exempel workshoppar för ungdomar.

Mötena med den uppsökande ungdomsarbetaren är frivilliga och konfidentiella.

Den unga själv eller föräldrarna, vänner, den närmaste kretsen, olika tjänster, läroanstalter, försvarsmakten eller civiltjänstcentralen kan ta kontakt.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Mariankatu 12, 24100 Salo

etsivat@salo.fi

Specialungdomsarbete

Salo stads specialungdomsarbete betjänar unga i åldern 11–18 år och deras familjer. Servicen utgår från behovet och grundar sig alltid på att den unga deltar frivilligt. Syftet med det förebyggande arbete och det tidiga stöd som specialungdomsarbetet erbjuder är att förebygga att unga får problem och att problemen blir allvarligare.

Salo stads specialungdomsarbete erbjuder unga såväl individuellt stöd och handledning som grupp- och klassverksamhet genom sektorsövergripande samarbete med hjälp av olika verksamhetsmetoder och -miljöer.

Det är alltid lättare att hitta svar och lösningar på bekymmer och problem när de fortfarande är små, så ta modigt kontakt så hittar vi tillsammans en lösning!

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Mariankatu 12,24100 Salo

Specialungdomsarbetare: 044 778 4805