Skip to content

Som kund i biblioteket

Salo stadsbiblioteks tjänster är öppna för alla. Det är gratis att låna material, läsa tidningar och använda kunddatorerna biblioteken.

I Salos huvud- och närbibliotek kan man använda trådlös internetuppkoppling. Gästnätverket heter ”GuestSalo”. Bibliotekets personal ger det lösenord som behövs för att logga in.

Post till biblioteket

Har du några frågor om bibliotekstjänsterna i Salo? Eller vill du ge feedback till biblioteket? Du når oss på plats i biblioteken, genom att ringa eller skicka e-post. Kontaktuppgifter till varje bibliotek finns på bibliotekets egen webbplats. Du kan också lämna ett meddelande på den blankett som finns i nätbiblioteket Vaski. Om du vill ha svar på ditt meddelande, ange också dina kontaktuppgifter.

Till nätbibliotekets responsblankett

Om dina kontaktuppgifter ändras, vänligen meddela också biblioteket om ändringarna. Du kan göra det på plats i biblioteket eller på fliken ”Egna uppgifter” i nätbiblioteket. För att logga in i nätbiblioteket behöver du ditt bibliotekskort och en PIN-kod.

Till nätbiblioteket Vaski