Hyppää sisältöön

Sairaalapalvelut

Salon sairaalapalveluihin kuuluu terveyskeskussairaala sekä TYKS Salon sairaala. Molemmat sijaitsevat osoitteessa Sairaalantie 9, 24130 Salo.

Terveyskeskussairaala

Vierailut terveyskeskussairaalassa koronavirusaikana

Koronavirusepidemian helpottaessa VSSHP:n ja myös Salon alueella, voidaan vierailukäytäntöä päivittää alla olevia ohjeita noudattaen.

Vierailuohjeet:

  • Sovi vierailustasi hoitavan yksikön kanssa etukäteen.
  • Noudata hoitavasta yksiköstä saamiasi ohjeita vierailun ajankohdan ja suojautumisen suhteen.
  • Saavu vierailulle terveenä. Mikäli sinulla on hengitystieoireita, sinun ei pidä saapua vierailulle.
  • Käytä kaikissa tiloissa kirurgista suu-nenäsuojainta (maskia).
  • Desinfioi kätesi käsihuuhteella sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuessa.
  • Toivomme enintään kahden henkilön vierailua kerrallaan.
  • Suosittelemme lyhyitä, enintään 15 minuutin vierailuja.

Vakavasti sairaan tai saattohoidossa olevan potilaan luokse tapahtuvissa vierailuissa voidaan tehdä poikkeuksia, jotta vierailu voidaan toteuttaa mahdollisimman joustavasti.


Salon terveyskeskussairaalassa toteutetaan laadukasta ja potilaslähtöistä hoitoa. Salon terveyskeskussairaalassa on kolme osastoa: osastot 1 ja 2 sijaitsevat Pääterveysaseman yhteydessä ja TK5 geriatrinen arviointiyksikkö TYKS Salon sairaalan 5.krs tiloissa. Terveyskeskussairaalassa on yhteensä 105 potilaspaikkaa.

Pääterveysaseman osastoilla 1 ja 2 hoidetaan ja tutkitaan sairauksia, annetaan kuntoutusta sairauksien ja leikkausten jälkeen sekä annetaan saattohoitoa parantumattomien sairauksien loppuvaiheessa. Geriatrisessa arviointiyksikössä akuutin sairauden hoidon lisäksi korostuu potilaan toimintakyvyn ja terveydentilan laaja-alaisen arvioinnin merkitys. Laaja-alainen geriatrinen arviointi sisältää vanhusten terveydentilan, toimintakyvyn, kuntoutustarpeen ja elinympäristön moniammatillisen kartoituksen ja hoidon sekä seurannan suunnittelun.

Potilaiden hoito on monien eri asiantuntijoiden moniammatillista tiimityötä, jonka hoidollinen tavoite on potilaan kotikuntoisuus. Hoidon alussa määritetään hoidon tavoitteet. Terveyskeskussairaalassa toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä. Kuntouttavassa hoitotyössä potilaan omat voimavarat ja liikuntakyky otetaan käyttöön. Potilaita ohjataan ja opastetaan ja heidän omia voimavarojaan tuetaan sekä kannustetaan tekemään omatoimisesti asioita, joista he toimintakykynsä puolesta selviytyvät. Terveyskeskussairaalan läheisimmät yhteistyökumppanit ovat vanhuspalveluiden eri toiminnot sekä erikoissairaanhoito.