Hyppää sisältöön
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sairaalapalvelut

Salon sairaalapalveluihin kuuluu terveyskeskussairaala sekä TYKS Salon sairaala. Molemmat sijaitsevat osoitteessa Sairaalantie 9, 24130 Salo.

Terveyskeskussairaala

HUOM! Kulku terveyskeskussairaalan osastoille tapahtuu pääsisäänkäynnin kautta A-ovesta (kanttiinin vierestä).

Salon terveyskeskussairaalassa toteutetaan laadukasta ja potilaslähtöistä hoitoa. Salon terveyskeskussairaalassa on kolme osastoa: osastot 1 ja 2 sijaitsevat Pääterveysaseman yhteydessä ja TK5 geriatrinen arviointiyksikkö TYKS Salon sairaalan 5.krs tiloissa. Terveyskeskussairaalassa on yhteensä 105 potilaspaikkaa.

Pääterveysaseman osastoilla 1 ja 2 hoidetaan ja tutkitaan sairauksia, annetaan kuntoutusta sairauksien ja leikkausten jälkeen sekä annetaan saattohoitoa parantumattomien sairauksien loppuvaiheessa. Geriatrisessa arviointiyksikössä akuutin sairauden hoidon lisäksi korostuu potilaan toimintakyvyn ja terveydentilan laaja-alaisen arvioinnin merkitys. Laaja-alainen geriatrinen arviointi sisältää vanhusten terveydentilan, toimintakyvyn, kuntoutustarpeen ja elinympäristön moniammatillisen kartoituksen ja hoidon sekä seurannan suunnittelun.

Potilaiden hoito on monien eri asiantuntijoiden moniammatillista tiimityötä, jonka hoidollinen tavoite on potilaan kotikuntoisuus. Hoidon alussa määritetään hoidon tavoitteet. Terveyskeskussairaalassa toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä. Kuntouttavassa hoitotyössä potilaan omat voimavarat ja liikuntakyky otetaan käyttöön. Potilaita ohjataan ja opastetaan ja heidän omia voimavarojaan tuetaan sekä kannustetaan tekemään omatoimisesti asioita, joista he toimintakykynsä puolesta selviytyvät. Terveyskeskussairaalan läheisimmät yhteistyökumppanit ovat vanhuspalveluiden eri toiminnot sekä erikoissairaanhoito.

Vaihde 02 7721

Ylilääkäri Aija Vanhanen
044 772 3703

Ylihoitaja
Vs. Kaisa Nisula
044 772 3014

Osasto 1 ja 2
Sairaalantie 9
24130 SALO
faksi 02 772 3230

Osasto 1:
kanslia 02 772 3670
potilastiedustelut
02 772 3670 klo 11 alkaen

Osasto 2:
kanslia 02 772 3700
potilastiedustelut
02 772 3700 klo 11 alkaen

TK5 Geriatrinen arviointiyksikkö:
kanslia 044 772 6043
potilastiedustelut
044 772 6040 klo 12.30 alkaen