Hyppää sisältöön
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Potilaan oikeudet

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (PotL) 1992/785

Lain tarkoituksena on taata potilaalle:

  • hoitoon pääsy
  • itsemääräämisoikeus
  • hyvä hoito ja kohtelu
  • tietojen saaminen
  • oikeus muistutuksen ja kantelun tekemiseen

Mikäli edellä mainituissa asioissa ilmenee ongelmia, tulee ensisijaisesti pyrkiä selvittämään asia hoitoon osallistuneiden henkilöiden ja heidän esimiestensä kanssa.

Mikäli keskusteluissa hoitohenkilöstön kanssa ei päästä potilasta tyydyttävään ratkaisuun, voi hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymätön potilas tehdä muistutuksen terveydenhuollon vastaavalle johtajalle tai kantelun aluehallintovirastolle (Avi) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaiselle (Valvira).

Potilaalla on myös oikeus saada omat tai huollossaan olevien alaikäisten lastensa potilastiedot, ellei tietojen luovuttamiselle ole lainsäädännöllä perusteltua estettä.

Valvira on julkaissut oppaan Potilaan oikeudet

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtäviä ovat:

  • neuvoa potilasta hänen asemasta ja oikeuksista
  • neuvoa toimista, joihin voi ryhtyä tyytymättömyystilanteessa
  • avustaa muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa

Potilasasiamies ei kuitenkaan tee päätöksiä eikä ota kantaa henkilökunnan toimintaan. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Salon terveyskeskuksen potilasasiamies on terveydenhoitaja Hanna Rantala. Hänen sijaisenaan toimii Annika Vuori 30.11.2020 asti.
Vastaanotto maanantaisin pääterveysasemalla (hallintokäytävä), os. Sairaalantie 9, Salo. Puhelinaika ja ajanvaraus maanantaisin klo 12.00 – 14.00 puh. 044 772 3372

Potilasasiamies
Hanna Rantala
Sijaisena toimii Annika Vuori ajalla 18.5. – 30.11.2020
Pääterveysaseman hallintokäytävä
Sairaalantie 9
24130 Salo
Vastaanotto maanantaisin
Puhelinaika ja ajanvaraus
ma klo 12.00 – 14.00
044 772 3372

Potilasarkisto
Pääterveysasema
Sairaalantie 9
24130 Salo
02 772 3628

Hallinon yhteystiedot