Yksityiset sosiaalipalvelut

Salon kaupungin yksityisten sosiaalipalveluiden valvontatyöryhmässä on edustettuna Salon kaupungin lastensuojelu, päihde- ja mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut, vanhuspalvelut ja varhaiskasvatus.

Valvontatyöryhmä neuvoo ja valvoo yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajia yhteistyössä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Neuvonta ja valvonta kohdistuu:

- Salossa toimiviin yksityisiin sosiaalipalveluiden palveluntuottajiin
- yksityisiin palveluntuottajiin, joilta Salon kaupunki ostaa palveluja, vaikka toiminta ei olisi Salossa.

Yksityiset sosiaalipalvelut voivat olla luvanvaraisia tai ilmoituksenvaraisia:

- Luvanvaraiset palveluntuottajat hakevat toimiluvan aluehallintovirastosta ja hakemukseen tarvitaan sijaintikunnan lausunto.
- Ilmoituksenvaraiset palveluntuottajat toimittavat ilmoituksen toiminnan aloittamisesta sijaintikuntaan valvontatyöryhmälle, hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua alkamista.

Toiminnassa tapahtuvista muutoksista tai sen päättymisestä kokonaan tulee myös tehdä ilmoitus joko Salon kaupungin valvontatyöryhmälle (ilmoituksenvaraiset palveluntuottajat) tai Lounais-Suomen aluehallintovirastoon (luvanvaraiset palveluntuottajat).

Salon kaupungin valvontatyöryhmälle osoitetut lausuntopyynnöt ja ilmoitukset tulee toimittaa osoitteella:

Salon kaupunki / kirjaamo
Yksityisten sosiaalipalveluiden valvontatyöryhmä
PL 77, 24101 SALO
Tehdaskatu 2, 24100 SALO

Yhteyden valvontatyöryhmään saa myös sähköpostitse:

Linkkejä ja hyödyllistä tietoa yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta