Salon retkeilykohteiden kehittämistä jatketaan

Leader logo rgb EU ISO.jpg - pienennettyLippu ja lause suomi - pienennetty

Salon retkeilykohteiden kehittämissuunnitelmat ovat valmistuneet
 • Hankkeen toteutusaika on 1.8.2018-31.1.2019

 • Ohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020
 • Ohjelman toimenpide: Maaseudun palvelut, kehittäminen
 • Leader-ryhmä: Ykkösakseli ry (Hanketuen myöntäjä)
 • Hankkeen toteutusalue: Paikallinen/Alueellinen
 • Rahoitus: EU 34 %, valtio 26 %, Salon kaupunki 20 % ja vastikkeeton työ 20 %

Leader-hankkeessa edelleen kehitetään Salon alueen retkeily- ja luontomatkailukohteita. Kehitettäviin kohteisiin laaditaan tarkemmat suunnitelmat Salon kaupungin liikuntapalveluissa puoli vuotta kestävässä hankkeessa.

Aiemmassa retkeilyn kehittämishankkeessa (2017-2018) löydettiin Salon alueelta yli 200 erityyppistä luonto- ja retkeilykohdetta, joista 52 kohteeseen laadittiin tarkempi nykytilan maastokartoitus ja alustavat kehittämistoimenpiteet. Näistä kohteista valittiin kuusi kohdetta jatkokehittämistä varten, joihin on tarkoitus laatia tarkemmat suunnitelmat kohteiden reittien ja retkeilyrakenteiden kehittämiseksi. Lisäksi käydään tarvittavaa keskustelua ja sovitaan tarkemmin kohteiden ylläpidosta ja maankäytöstä. Tavoitteena on mahdollistaa kohteiden investointeja koskeva päätöksenteko sekä parantaa kohteiden saavutettavuutta eri kohderyhmien osalta ja sitä kautta lisätä kohteiden virkistyskäyttöä ja luontomatkailua. Leader-kehittämishanke kestää elokuusta 2018 tammikuuhun 2019.

Kehitettäviä kohteita ovat:

 • Retkeilyreitti Salo-Lehmijärvi-Teijon kansallispuisto (vaellus- ja maastopyöräilyreitti)
 • Melontareitit "Halki Salon sisävesien" (Kiskonjoki) ja "Merellistä Saloa mukaillen"
 • Viitankruunun muinaispolku (kulttuurireitti)
 • Rannikkoreitti (pyöräretkeilyreitti)
 • Hyyppärän harjun polku ja Kultalähde (luontopolku)

Hankkeen suunnittelusta ja vetämisestä vastaa Salon kaupungin liikuntapalveluissa projektipäällikkö Tapio Hartikainen, jolle hankkeeseen liittyvät kysymykset voi osoittaa: tapio.hartikainen@salo.fi.

Tuen hankkeeseen on myöntänyt Ykkösakseli ry.

Hyyppärä

Kuva: Hyyppärä / 31.5.2013 / Terhi Sinnelä