Hyppää sisältöön
Hyvinvointiblogissa Salon kaupungin asiantuntijat seuraavat ja kirjoittavat artikkeleita ajankohtaisista kaupungin asukkaiden hyvinvointiin liittyvistä aiheista laajalla spektrillä. Kynän varressa tai näppäimistön äärellä ovat pääasiassa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Satu-Maarit Hildén ja hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska mutta toisinaan myös muita vierailevia asiantuntijoita.

Kirjoittaja Satu-Maarit Hildén

Uusi tupakkalaki ajan tarpeen tasalle

Suomen hallitus on huhtikuussa jättänyt esityksen eduskunnalle tupakkalain muuttamisesta. Tämä on koettu hyvin tarpeelliseksi sillä yhä nuoremmat kokeilevat ja aloittavat uusien nikotiinituotteiden käytön. Sähkötupakan myyntiin on jo pitkän aikaa kuulunut järjestäytynyt rikollisuus ja siitä koituneet lieveilmiöt myös lasten ja nuorten keskuudessa. Kiristäminen, uhkailu, pakottaminen ja väkivalta ovat osa laitonta kaupankäyntiä. Nuorin nikotiinituotteiden laittoman kaupan välittäjä Suomessa on ollut kahdeksanvuotias lapsi. Uusi laki on tarkoitettu astumaan voimaa pian sen jälkeen, kun direktiivin mukainen odotusaika teknisiin määräyksiin liittyen on päättynyt.

Tarve lakimuutoksen taustalla

Nikotiinipussit vapautuivat lääkelain mukaisesta myynnistä vähittäismyyntiin 4.4.2023. Yksi lakimuutokseen tarvittava syy oli se, että nikotiinipusseja pystyi myymään viime vuodesta lähtien ilman vähittäismyyntilupaa ilman suoria rajoja nikotiinipussien nikotiinipitoisuudelle. Nikotiinipussien myynti kasvoi heti vähittäiskaupoissa ja kioskeilla myynnin vapauduttua. Oletettavasti nuorten osuus nikotiinipussien myynnistä oli merkittävä.  Nyt nikotiinipussit otetaan tupakkalain soveltamisalan piiriin ja niiden myynti sallitaan noudattaen niille asetettuja sääntöjä, joilla pyritään ehkäisemään paitsi nuorisokäyttöä, myös harmaatuontia, laitonta kauppaa sekä torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Säätelyllä pystytään vaikuttamaan myös nikotiinipussien makuihin sillä nyt esim. marjojen, lakritsin, energiajuoman tai hedelmäkarkkien maut houkuttelevat etenkin lapsia ja nuoria käyttämään nikotiinipusseja. Nikotiinipussien vähittäismyynti säädetään luvanvaraiseksi, tuotteille säädetään naapurimaissa käytössä olevat nikotiinirajat (16,6 mg) ja tuotteissa sallitaan vain aikuisille tarkoitetut maut.

Uudet tuulet, uudet säännöt

Uuden lain myötä alle 18-vuotiailta kiellettäisiin tupakan vastikkeiden ja nikotiininesteiden hallussapito ja maahantuonti.  Tällä hetkellä iso osa sähkötupakasta tulee internetin välityksellä EU:n ulkopuolisista maista. Kyseessä on siis laiton tuote.  Savuttomien nikotiinituotteiden käyttö kiellettäisiin päiväkotien ja esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa sekä leikkikentillä. Ehdotus savuttoman nikotiinituotteen käytön kieltämisestä päiväkodeissa ja oppilaitoksissa sekä hallussapitokiellon laajentaminen kaikkiin tupakan vastikkeisiin parantaisivat esimerkiksi opettajien mahdollisuuksia puuttua nikotiinipussien ja nuuskan sekä nikotiinia sisältävien ja sisältämättömien sähkösavukkeiden käyttämiseen kouluissa.

Uusi laki on erittäin tervetullut.  Laki antaa paremman mahdollisuuden ammattilaisille esim. kouluissa lasten ja nuorten luontaisissa toimintaympäristöissä suojata heitä heille myrkyllisten aineiden vaikutuksilta. Käytettyjä nikotiinipusseja ja sähkösavukkeiden tyhjiä litiumakkuja näkyy surullisen paljon luonnossa. Nikotiinipussit ovat pienille lapsille erittäin myrkyllisiä suuren nikotiinipitoisuutensa takia, samoin kotieläimille. Litiumakut ovat jätettä, joka ei kuulu eikä se maadu luontoon.  Lain avulla on mahdollisuus myös estää ja hidastaa nikotiinituotteiden käytön aloittaminen lapsilla ja nuorilla. Tavoite on suojella lapsia ja nuoria nikotiinituotteista koituvien terveyshaittojen muodostumiselta ja estää muiden päihteiden käytön aloittaminen.

Positiiviset seuraukset

Uuden lain myötä edessä voi olla kasvava tarve tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisen ohjaamiselle. Jos kouluissa tai päiväkodissa työskentelevä aikuinen on käyttänyt esim. nuuskaa tai nikotiinipusseja työpäivän aikana aiemmin, nyt sen käyttö kielletään uuden lain myötä. Suuren nikotiinipitoisuutensa vuoksi nikotiinin tarve työpäivän aikana voi yllättää monet voimakkuudellaan.  Työnantajan on hyvä miettiä etukäteen, miten tukea työntekijää nikotiinituotteiden lopettamisessa.  Pelkät kiellot ovat huono renki ja nikotiinituotteiden käytön vähentäminen ”kohtuu käytöksi” ei riitä. Vuonna 1914 professori G. von Bunge kirjoitti tupakan vastaisessa kirjassaan, että ei riitä, että taistellaan tupakan väärinkäyttöä vastaan ja suositellaan sen kohtuullista nautintoa. Kohtuus on kohtuuttomuuden lähde.  Bunge tiivisti tupakan käytön merkityksen nautinnonlähteenä erinomaisesti: ”tahtoa itselleen hankkia nautintoja nautintokyvyn kustannuksella, on nurinkurisinta, mitä ihminen voi tavoitella”.  Bungen 110 vuotta  vanhassa lauseessa asuu iso viisaus