Itsenäistymisvarat

Sijaishuollossa olevalle lapselle tai nuorelle kerrytetään itsenäistymisvaroja. Hoidon korvauksena Salon kaupungille peritään lapsen saamat tulot, korvaukset ja saamiset ja niistä varataan lapsilisää lukuun ottamatta 40 % lapsen itsenäistymisvaroihin. Itsenäistymisvaroista säädetään lastensuojelulain 77 §:ssä.

Lapselle perustetaan itsenäistymisvaratili pankkiin. Lapsella ja hänen huoltajillaan on oikeus pyytää nähtäväkseen tiliote itsenäistymisvaroista.

Itsenäistymisvarojen maksamisesta päättää lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai jälkihuollon ohjaaja ja niillä on tarkoitus tukea lapsen tai nuoren itsenäistämiseen liittyvää toimintaan (esim. asumisen hankinnat, opiskelu). Itsenäistymisvarat tulee maksaa asiakkaalle itselleen viimeistään tämän täyttäessä 25 vuotta.