Kirjaston palvelut kouluille

Kirjastopalveluja kouluille tarjoavat Salossa pääkirjasto, yhdeksän lähikirjastoa, kaksi kirjastoautoa sekä kolme kirjaston ylläpitämää koulukirjastoa.

Kirjaston kouluille tarjoamilla palveluilla pyritään turvaamaan kaikille Salon perusopetuksen oppilaille yhtäläiset kirjastonkäytön ja tiedonhaun perustaidot. Pyrimme myös edistämään lasten ja nuorten lukuharrastusta kirjavinkkauksen ja lukudiplomin avulla.

Lukemisen ja kirjallisuuden opetuksen tueksi kirjasto on tehnyt alakouluille Salosen lukudiplomin, johon on kerätty kullekin luokalle erilaisia ja eritasoisia kirjoja. Vastaavasti yläkoululaisille on Salosen kirjallisuusdiplomi, jossa kirjalistat ovat aihepiireittäin. Jos taas haluat, että koko luokkasi lukee saman kirjan, tilaa kirjat Koulujen kirjasarjoista.