Kokoelma

Salon kaupunginkirjasto tarjoaa asiakkailleen monipuolisen ja ajantasaisen aineistokokoelman. Kirjasto hankkii kokoelmaansa koko ajan uutta aineistoa kuntalaisten sekä kunnassa opiskelevien ja työssä käyvien tarpeisiin. Aineistojen valintaan vaikuttavat mm. väestön elinkeino- ja koulutusrakenne sekä ikä- ja kielijakauma. Aineistoa hankitaan niin asiakkaiden tiedon kuin virkistyksenkin tarpeisiin.

Kirjastoon pyritään hankkimaan kaikki sellainen suomeksi ilmestyvä tietokirjallisuus, jolla on yleistä mielenkiintoa. Myös suppeampien erityisalojen kirjallisuutta hankitaan monipuolisesti huomioiden mm. alueen elinkeino- ja koulutusrakenne. Ruotsin- ja vieraskielistä aineistoa hankitaan ottaen huomioon väestön kielijakauma. Erityisesti tietokirjallisuudesta hankitaan vieraskielistä aineistoa aiheista, joista ei ole saatavana tietoa suomen kielellä ja joista Salon seudulla on erityistä tarvetta.

Suomenkielistä kaunokirjallisuutta pyritään hankkimaan mahdollisimman kattavasti. Ruotsin- ja vieraskielistä kaunokirjallisuutta hankittaessa otetaan huomioon odotettavissa oleva aineiston käyttöikä. Pienille kieliryhmille hankitaan aineistoa kaukolainana tai siirtokokoelmina muista kirjastoista.

Kirjasto hankkii kokoelmaansa kirjallisuutta myös äänikirjoina, selkokirjoina, isotekstisinä kirjoina sekä Celia-kirjaston kirjoina.

Salon kaupunginkirjastoon hankitaan elokuvia DVD-levyinä. Kirjastoon voidaan hankkia vain sellaisia elokuvia, joilla on lainausoikeudet eli joita kirjastolla on oikeus lainata eteenpäin. Asiakkaiden esittämistä hankintaehdotuksista huolimatta kaikkia elokuvia ei tästä syystä voida hankkia lainkaan kirjastoon.

Salon kaupunginkirjaston musiikkikokoelmaan kuuluu CD- ja DVD-levyjä, nuotteja sekä musiikkikirjoja ja -lehtiä.
Pääkirjaston musiikkiosasto

Voit lainata kirjastoista myös kielikursseja, karttoja, aikakauslehtiä sekä energiankulutus- ja pintalämpötilamittareita. Kysy lisää kirjastostasi!

Salon kaupunginkirjaston sekä muiden Vaski-kirjastojen kokoelmien selaaminen käy vaivattomasti verkkokirjastossa, joka on avoinna ympäri vuorokauden. Kirjastokorttiin liitettävällä tunnusluvulla / PIN-koodilla voit uusia lainasi ja tehdä varauksia verkkokirjastossa.

Uutuusluettelot

Kirjastot ottavat vastaan myös asiakkaiden tekemiä hankintaehdotuksia.

Voit tehdä kaukolainapyynnön aineistosta, jota ei löydy mistään Salon kaupunginkirjaston tai muiden Vaski-kirjastojen toimipisteestä. Tämä palvelu on maksullista.