Näyttelyhakemus

Pääkirjaston näyttelytilaa haetaan lomakkeella, jossa selvitetään muun muassa näyttelyn sisältöä ja laajuutta sekä näyttelyn järjestäjää koskevia tietoja. Samassa yhteydessä pyydetään näyttelyn järjestäjältä sitoumus huolehtia näyttelyyn liittyvistä käytännön toimenpiteistä, mahdollisista kustannuksista sekä tarvittaessa valvonnasta.

Näyttelyn järjestäjän nimen tulee olla selkeästi esillä näyttelyn yhteydessä. Järjestäjä on vastuussa näyttelyaineistosta sekä näyttelyn mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista.

Tulostettava näyttelyhakemus