Avustukset

Huom! Koronavirustilanteesta johtuen kaikilla yhdistyksillä ei ole ollut mahdollisuutta kokoontua ja hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksiä. Salon kaupunki linjaa, että yhdistysavustusten hakuaikaa ei jatketa eli hakemukset tulee palauttaa 31.3. klo 12.00 mennessä, mutta hakemusten liitteeksi toimitettava tilinpäätös voi olla myös vahvistamaton vuoden 2019 tilinpäätös tai vuoden 2018 tilinpäätös.

Vahvistetut tilinpäätöstiedot vuoden 2019 osalta on toimitettava ennen kuin myönnetty avustus voidaan laittaa maksuun. Avustusten jakoa valmistelevat viranhaltijat/työntekijät tiedottavat palveluittain avustusta määräaikaan mennessä hakeneita yhdistyksiä avustushakemusten käsittelyaikataulusta eri toimielimissä.

Kulttuuriavustukset vuonna 2020


Vuonna 2020 avustuksina jaettava summa on 155000 e. Vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt (20.2.2014, § 5) seuraavat avustusmuodot:

1. YLEISAVUSTUS (yhdistyksille)

Yleisavustusta voidaan myöntää rekisteröidyille kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittaville ja kulttuuripalveluja tuottaville yhdistyksille.Säännöistä tulee ilmetä yhdistyksen harjoittama kulttuuritoiminta. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Yleisavustusta myönnetään säännölliseen toimintaan.

2. KOHDEAVUSTUS (yhdistyksille ja työryhmille)

Kohdeavustusta voivat hakea yhdistykset ja työryhmät, jotka tuottavat yleisölle avoimia taide- ja kulttuurihankkeita Salossa. Työryhmien kohdalla sovelletaan yhdistysavustusten myöntämisen edellytyksiä, ellei avustuksen myöntävä toimielin tai viranhaltija toisin ohjeista. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille henkilökohtaiseen työskentelyyn (vapaa-ajan ltk 31.1.2019 § 5). Kohdeavustus on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen.

Hakuaika ja ohjeet

Avustusten hakuaika on 2.3.-31.3.2020 klo 12 mennessä. Yleisavustusta ja kohdeavustusta haetaan samalla lomakkeella.

Hakemukset liitteineen toimitetaan määräaikaan mennessä Salon kaupungille osoitettuna sähköpostilla osoitteeseen avustukset@salo.fi tai postitetaan osoitteeseen Salon kaupunki / Yleiset kulttuuripalvelut, PL 77, 24101 Salo. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Tutustu ohjeisiin huolellisesti ja kysy tarvittaessa lisätietoja: kulttuurituottaja Suvi Aarnio, suvi.aarnio@salo.fi, p. 02 778 4982

Päätökset ja raportointi

Yleisavustuksen saajalle ilmoitetaan päätöksestä pöytäkirjaotteella. Avustukset maksetaan yhdistyksen ilmoittamalle tilille rahalaitokseen jakopäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Kohdeavustuksen saajalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla, kirjeitse tai pöytäkirjaotteella. Myönnetty avustus on käytettävä ja tilitettävä sen kalenterivuoden aikana, jolle avustus on myönnetty.

Kohdeavustus suoritetaan saajalle sen jälkeen, kun yleisille kulttuuripalveluille on esitetty hyväksyttäviin tositejäljennöksiin perustuva raportti hankkeen toteutumisesta.

Jos avustusvaroja käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai avustuksen saaja on antanut virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa, avustusvarat on palautettava vaadittaessa.


Muita kulttuuriavustuksia ja -apurahoja myöntäviä tahoja