Hyppää sisältöön

Lukuteatteria rokaten

Sirkkulan koulun 2., 3. ja 4. luokan oppilaat pääsivät kokeilemaan lukudraama syys-lokakuussa. Lukudraamaa voi hyvin tehdä monella tapaa. Mutta koskaan oppilaiden ei siis tarvitse opetella vuorosanoja ulkoa, vaan heillä on käsikirjoitus käsissään ja he lukevat vuorosanansa eläytyen. Sirkkulan lukudraamassa lukemiseen yhdistettiin myös liikkeet ja eleet siten, että opettaja tai yksi oppilaista luki parenteesit, joiden ohjeiden mukaan oppilaat toimivat.

Valitsimme lukudraamatekstiksi Timo Parvelan Ella ja Paterock -näytelmän, sillä halusimme, että oppilaat lukevat Parvelan samannimisen romaanin ja katsovat myös siitä tehdyn elokuvan. Lyhensin ja muokkasin käsikirjoitusta lukudraamaan sopivaksi.

2.–4. luokkien oppilaat oli jaettu kolmeen taitotasoltaan samanlaiseen ryhmään. Näin kaikille oppilaille saatiin omalle lukutaidolle sopivan kokoinen rooli. Jokaisella ryhmällä oli yksi opettaja. Prosessi oli kestoltaan 5x90min. Tunteihin kuului aina alkulämmittely ja alkukoukku, lukuharjoittelu sekä loppulämmittely.

Oppilaat pitivät prosessista kovasti. Tarina oli heistä hauska, tarinoiden aarrearkku jännittävä sekä lukemisen yhdistäminen liikkeeseen ja yhdessä tekeminen hauskaa. Opettajia yllätti hieman, kuinka paljon myös tällainen hyvin matalan kynnyksen näytteleminen lopulta jännitti oppilaita ja vakuutuimme, että siksikin lukudraama olisi hyvä tehdä enemmän.

Viikko-ohjelma

Viikko 1

 • Tarinoiden aarrearkusta tulee kirjat ja käsikirjoitukset.
 • Jaetaan Ella ja Paterock -kirjat oppilaille kotiin luettaviksi.
 • Keskustellaan, millaisia mielikuvia näytelmän nimestä ja hahmoista herää. Onko joku lukenut tai kuunnellut kirjan tai nähnyt elokuvan.
 • Esitellään projekti ja kerrotaan, että projektin lopuksi katsotaan yhdessä elokuva.
  • Tehdään draamasopimus: Ryhmän säännöt (5 asiaa)
 • Tutustutaan näytelmäkäsikirjoituksen rakenteeseen: parenteesi, henkilön nimi, repliikki.
 • Opettaja lukee koko näytelmän oppilaille ääneen. Kun opettaja lukee ryhmän omaa tekstin osaa, oppilaat seuraavat tekstiä silmillään. Ei haittaa, vaikka oppilaat eivät pysy ihan mukana.
 • Oppilaat seisovat rivissä ja opettaja sanoo väittämiä. Jos oppilas on samaa mieltä, hän astuu askeleen eteenpäin, jos hän on eri mieltä, hän astuu askeleen taaksepäin. Joka väittämän jälkeen palataan riviin.
  o Näytelmä on hyvä.
  o Siinä on hyviä kohtia.
  o Siinä on hauskoja kohtia.
  o Siinä on jännittäviä kohtia.
  o Näytelmän loppuratkaisu oli sopiva.
  o Näytelmän henkilöt ovat mielenkiintoisia.

Viikko 2

 •  Kuulumispiiri: Mitä kuuluu? Opettaja kertoo myös.
 •  Tarinoiden aarrearkusta tulee pieniä hahmoja, sillä tänään jaetaan roolit.
 • Mietitään, millainen kukin hahmo näytelmässä on ja täytetään ominaisuuksia roolikarttaan. Yritetään saada jokaisesta henkilöstä muutama adjektiivi tai muu asia.
 • Jaetaan roolit: opettajat olivat jo aiemmin kysyneet toiveita ja ottaneet roolit jakaessaan huomioon sekä toiveet että oppilaiden lukutaidon.
 • Kävellään tilassa: kävellään eri tavoin opettajan ohjeen mukaan: hitaasti, nopeasti (muita varoen), hassusti, laiskasti, iloisesti, kiukkuisesti jne.
  Koko ajan täytetään tyhjää tilaa. Aina, kun huomaa lattialla tyhjää tilaa, menee täyttämään sitä. Koko ajan pitää olla liikkeessä. Kontaktia ei saa ottaa toisiin.
 • Luetaan näytelmä rooleissa piirissä istuen. Opettaja tukee vaikeissa sanoissa. Vaikeiden sanojen kohdalla ei tarvitse odottaa. Oppilaat alleviivaavat vaikeat sanat tai fraasit, ja niitä voidaan myös toistaa kaikki yhdessä.

LÄKSY:
Yli- tai alleviivaa omat vuorosanat.
Lue jonkun aikuisen kanssa teksti siten, että sinä luet omat repliikkisi ja aikuinen lukee kaiken muun.

+ Kuvaamataidon tunnilla tehdään oman roolihahmon kuva.

Viikko 3

 •  Kuulumispiiri.
 • Tarinoiden aarrearkusta tulee valokuvia/roolikortteja.
 • Still-kuvia roolikorttien mukaan. Still-kuvan (kuin valokuvan) omassa roolissaan ensin kaikki yhtaikaa, sitten yksitellen niin, että muut näkevät.
 • Luetaan näytellen.
 • Hetken merkitseminen: Oppilaat miettivät hiljaa itsekseen sen hetken, joka on tunnilta jäänyt päällimmäisenä mieleen. Hetki voi olla hauskin, jännittävin, tylsin, huonoin tai paras hetki. Opettaja pyytää kaikkia menemään tilassa siihen paikkaan ja siihen asentoon, jossa oli silloin kun se ensimmäisenä mieleen tullut hetki tapahtui. Kun kaikki ovat löytäneet hetken ja paikan, hiljennytään asentoon ja opettaja kiertää kuuntelemassa jokaisen hetken, ja miksi osallistuja on sen valinnut.

LÄKSY: Jokainen miettii yhden asusteen tms., joka sopii omalle roolihahmolle, jonka löytää omasta kodista ja voi tuoda kouluun.
Lisäksi voi antaa uudestaan viimekertaisen läksyn eli näytelmän lukemisen aikuisen kanssa.

Viikko 4

 • Kuulumispiiri
 • Tarinoiden aarrearkusta tulee asusteita.
 • Kävellään tilassa niin, kuin oma roolihenkilö kulkee.
 • Luetaan näytellen.
 • Roolihippa: liikutaan vuorotellen eri roolihahmojen tavalla.

Viikko 5

 • Kuulumispiiri
 • Tarinoiden aarrearkusta tulee lappu, jossa lukee Ensi-ilta.
 • Alkulämmittely:
  o Lihasten rentoutus: liikutellaan kasvoja, mumistaan
  o Syödään purkkaa. Suussa koko Hubba Bubba -paketti.
  o Yliartikuloidaan vokaaleita iloisilla ilmeillä
  o Hoetaan: Kaarlo löysi ruplan rahan jyrkän penkereen reunalta.
  o Vedetään keuhkot täyteen nenän kautta ja puhalletaan ulos hitaasti suun kautta
  o Hengitetään hetki rauhassa sisään ja ulos.
 • Esitys, kukin ryhmä vuorollaan, ryhmä vaihtuu mahdollisimman pienin elein ja vähin äänin.
 • Annetaan koko ryhmälle aplodit ja jokainen halaa itseään.

+ Ella ja Paterock -elokuvan katsominen
Kun kirja on luettu ja elokuva katsottu, keskustellaan kirjan ja näytelmän sekä elokuvan eroista.

Piia Ukura, hankekoordinaattori