Hyppää sisältöön
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Asuminen ja hoiva

Ikäihmiset haluavat useimmiten asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Ikääntymisen myötä asumisen tarpeet kuitenkin usein muuttuvat ja aina kotona asuminen ei ole mahdollista.

Salon kaupungilla on tarjolla ikäihmiselle eri vaihtoehtoja asumiseen ja hoivaan. Tarjolla on vanhuksille suunnattua vuokra-asumista, palveluasumista, tehostettua palveluasumista, hoivakotihoitoa ja perhehoitoa.

Palvelutarpeen arviointi

Tavoitteenamme on, että asiakasta hoidetaan hänen toimintakykyään ja avuntarvettaan vastaavasti. Siinä vaiheessa, kun kotona selviäminen ei ole enää mahdollista, järjestetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle tarpeen mukainen asuminen, hoito ja huolenpito.

Tarkoituksenmukaisen hoitomuodon valinnassa selvitetään asiakkaan kokonaistilanne. Tällöin arvioidaan asiakkaan fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, sosiaalinen tilanne sekä aikaisempi palvelujen käyttö. Asiakkaan toimintakyvyn arviointi tapahtuu yhteistyössä kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden kanssa.

Hoidon tarpeen arviointi ja asiakassijoitustoiminta

Palveluohjaaja, SAS-tiimi
Heli Kunnas
02 772 6737

Palveluohjaaja, SAS-tiimi
Jenni Kuusisto
02 772 6738
Puhelinaika ma-pe klo 10-11

Palveluohjausryhmän päätöksen tiedottaminen asiakkaan yhteyshenkilölle:

Vanhuspalveluiden palveluohjaaja
Anne Vainio
02 772 6100
Puhelinaika ma-ke klo 9-12