Hyppää sisältöön

Kotihoito

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Salon asukkaille tarjottavat palvelut ja toimipisteet säilyvät ennallaan, mutta näiden sivujen sisältöä ei enää päivitetä. Ajankohtaisin tieto löytyy osoitteesta varha.fi.

Katso ajankohtaisin tieto täältä

Kotihoidon avulla voidaan tukea ikäihmisten kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustetaan omien voimavarojen käyttöön. Kotihoidosta saa tukea ja apua niihin arjen asioihin, joihin ikääntyneen omat tai läheisen voimavarat eivät riitä. Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa.

Kotihoito voi olla asiakkaan elämäntilanteesta ja tarpeista riippuen joko tilapäistä tai säännöllistä. Tilapäinen kotihoito tarkoittaa, että asiakas saa palvelua harvemmin kuin kerran viikossa tai palvelu kestää alle kaksi kuukautta. Säännöllinen kotihoito tarkoittaa, että asiakas saa kotihoidon palveluja säännöllisesti esim. päivittäin tai viikoittain. Kotihoidon palveluja annetaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Mikäli säännöllisen kotihoidon myöntämisperusteet (pdf) (229,49 Kt) eivät täyty, ohjataan asiakas hankkimaan tarvitsemansa palvelut omalla kustannuksella.

Kotihoidon myöntämiskriteerit ja periaatteet ikäihmisten palveluissa vuonna 2022 (pdf) (229,49 Kt)

Uudet asiakkaat voivat kysyä kotihoidon asiakkuudesta palvelunumerosta. Myös omaiset ja muut läheiset voivat pyytää palvelutarpeen arviointia ikäihmiselle. Syyskuusta 2021 alkaen uusien säännöllisen kotihoidon asiakkaiden palveluiden tarve arvioidaan  kuntouttavan arviointijakson (pdf) (265,77 Kt) aikana asiakkaiden kotona yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa. Toimintakykyä arvioidaan haastattelemalla, havainnoimalla ja tarvittaessa toimintakykymittareilla. Jos asiakkaalle tehdään myönteinen päätös, hänelle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon merkitään kotihoidon palvelut. Lisäksi selvitetään omaisten ja läheisten osallistuminen sekä mahdollisuus yksityisten palveluiden käyttöön. Kotihoitoa voi saada ympärivuorokauden.

Kotihoidon asiakkaiden lääkehoito toteutetaan apteekin annos-jakelulla (pdf) (375,64 Kt), mikäli lääkärin ja apteekin arvion mukaan asiakkaan lääkitys soveltuu annosjakeluun. Palvelu tuotetaan palvelusetelillä asiakkaan valitsemasta apteekista, joten annosjakelusta ei tule asiakkaalle ylimääräisiä kustannuksia

Kotihoidosta peritään asiakasmaksu, joka määräytyy kotihoidon tuntimäärän sekä asiakkaan maksukyvyn ja perheenkoon mukaan. Kotihoidon asiakasmaksulaskurilla voit arvioida, kuinka paljon kotihoitosi maksaisi Salon kaupungin tuottamana.

Kotihoitoa saavien on mahdollista saada myös muita kotiin tuotavia tukipalveluja, esimerkiksi ateria-, turva- ja kuljetuspalvelua. Kotihoidon asiakkaat saavat tarvittaessa maksuttomia hoitovälineitä ja -tarvikkeita kotiinsa.

Osoitteesi mukaisen kotihoitotiimin ja sen yhteystiedot löydät Salon opaskarttapalvelusta.

Kotihoidon esite (pdf) (567,39 Kt)

Kotihoidon asiakasmaksut                     
Kotihoidon asiakasmaksulaskuri 2022

Asunnonmuutostyö

Sosiaalihuoltolain 28 §:n muuna palveluna voidaan myöntää avustusta vanhusten asuntojen pienimuotoisiin varustamis-, korjaus- ja muutostöihin, ei varsinaisiin peruskorjauksiin. Taloudellista tukea muutostöihin voi saada vain, kun asunnon muutostyöt ovat välttämätöntä asiakkaan itsenäisen ja omatoimisen suoriutumisen tukemiseksi. Avustus on lisäksi toissijainen suhteessa asuntotoimen tukimuotoihin, jotka on ensin selvitettävä

Asunnonmuutostyöhakemus ja tuloselvitys, yli 65-vuotiaat (pdf) (69,85 Kt)

Yksityisten sosiaalihuoltopalveluiden ALV 0% palvelutuottajat Salossa 2022

Palveluntuottajat ovat ilmoittautuneet tuottamaan yksityisiä sosiaalipalveluja/tukipalveluita Salon kaupungin alueella. Palveluntuottajilta voit tiedustella arvonlisäverottomia palveluita omakustanteisesti. Listan tiedot perustuvat palveluntuottajien ilmoittamiin tietoihin. Salon kaupunki ei vastaa palvelun tilaajan ja tuottajan välisestä yhteistyöstä ja sopimuksista.

Yksityisten sosiaalihuoltopalveluiden ALV 0 % palvelutuottajat Salossa 2022 (pdf) (134,14 Kt)