Hyppää sisältöön
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotihoito

Kotihoidon avulla voidaan tukea ikäihmisten kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustetaan omien voimavarojen käyttöön. Kotihoidosta saa tukea ja apua niihin arjen asioihin, joihin ikääntyneen omat tai läheisen voimavarat eivät riitä. Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa.

Kotihoito voi olla asiakkaan elämäntilanteesta ja tarpeista riippuen joko tilapäistä tai säännöllistä. Tilapäinen kotihoito tarkoittaa, että palvelu kestää alle kaksi kuukautta. Säännöllinen kotihoito tarkoittaa, että asiakas saa kotihoidon palveluja säännöllisesti esim. päivittäin tai viikoittain. Kotihoidon palveluja annetaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Uudet asiakkaat voivat kysyä kotihoidon asiakkuudesta palvelunumerosta. Myös omaiset ja muut läheiset voivat pyytää palvelutarpeen arviointia ikäihmiselle. Kotihoidon asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, johon merkitään ne kotihoidon palvelut, joita asiakas tarvitsee. Suunnitelmassa selvitetään, voiko asiakas käyttää yksityisiä palveluja ja minkä verran omaiset ja läheiset voivat auttaa.  Kotihoitoa voi saada ympärivuorokauden.

Kotihoidosta peritään asiakasmaksu, joka määräytyy kotihoidon tuntimäärän sekä asiakkaan maksukyvyn ja perheenkoon mukaan. Kotihoidon asiakasmaksulaskurilla voit arvioida, kuinka paljon kotihoitosi maksaisi Salon kaupungin tuottamana.

Kotihoitoa saavien on mahdollista saada myös muita kotiin tuotavia tukipalveluja, esimerkiksi ateria-, turva- ja kuljetuspalvelua. Kotihoidon asiakkaat saavat tarvittaessa maksuttomia hoitovälineitä ja -tarvikkeita kotiinsa.

Osoitteesi mukaisen kotihoitotiimin ja sen yhteystiedot löydät Salon opaskarttapalvelusta.

Kotihoidon asiakasmaksut                     
Kotihoidon asiakasmaksulaskuri 2021

Ohjaus, neuvonta ja palveluihin hakeutuminen:

arkisin klo 9-15
suomeksi
02 262 6164
ruotsiksi
02 262 6174

www.asiakasneuvonta.fi

  • sivusto palveluista ja ajankohtaisista tiedoista ikäihmisille ja omaishoitajille
  • mahdollisuus keskustella asiakasohjaajien kanssa chatissa