Hyppää sisältöön

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut

Säännöllisestä kotihoidosta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy asiakkaan bruttotulojen, palvelumäärän ja perheen koon perusteella, kuitenkin enintään 51,30 euroa/tunti, vaikka tulojen perusteella maksu nousisi suuremmaksi. Bruttotuloista vähennetään suojaosuus. Tuloina otetaan huomioon kaikki bruttotulot (myös korko-, osinko- yms. tulot). Tuloiksi ei katsota asumistukea eikä rintamalisää.

Kotihoidon palveluluokat Salossa:

1. palveluluokka = 1-10 tuntia/kk, avustava kotihoito
2. palveluluokka = 11-20 tuntia/kk, tuettu kotihoito
3. palveluluokka = 21-40 tuntia/kk, päivittäinen kotihoito
4. palveluluokka = yli 40 tuntia/kk, tehostettu kotihoito

Maksutaulukko:

Henkilömäärä Maksuttomuuden yläraja e/kk Palveluluokka
Suojaosuustulorajat:

Maksu määräytyy suojaosuuden ylittävientulojen perusteella

1 2 3 4
Maksuprosentti
1 588 20 25 30 35
2 1084 13 16 19 22
3 1701 10 12 15 18
4 2103 8 10 12 15
5 2546 7 8 10 13
2924 6 8 10 11

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.10 % tilapäinen palvelutarpeen muutos ei aiheuta palveluluokan muutosta.

Vähintään 10 % sotainvalideilta ei peritä tarpeen mukaisista palveluista maksuja.