Hyppää sisältöön

Laatu ja valvonta

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Salon asukkaille tarjottavat palvelut ja toimipisteet säilyvät ennallaan, mutta näiden sivujen sisältöä ei enää päivitetä. Ajankohtaisin tieto löytyy osoitteesta varha.fi.

Katso ajankohtaisin tieto täältä

Tärkeänä tavoitteenamme on, että salolainen ikääntynyt saa laadultaan hyviä vanhuspalveluita. Keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta, josta saatua tietoa hyödynnetään toimintoja kehitettäessä.

Vanhuspalvelut on saanut useina vuosina peräkkäin laaduntunnustuksen, jonka ylläpitäminen on meille kunnia-asia (SHQS-laatujärjestelmä)

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

Valvonta

Teemme monialaista yhteistyötä yritysten ja palveluntuottajien kanssa ja valvontaan liittyvissä asioissa tärkeinä yhteistyötahoina ovat Valviran ja aluehallintovirasto.

Kunnalla on viimesijainen vastuu toimintansa lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden seurannasta ja valvonnasta. Valvontavastuu koskee kaikkea kunnan järjestämisvastuulla olevaa toimintaa. Kunta voi toteuttaa seurantaa ja valvontaa parhaiten tehokkaalla ja asianmukaisella riskienhallinnalla ja omavalvonnalla (pdf) (502,70 Kt).

Mikäli palvelua saava asiakas tai hänen lähiomaisensa ovat tyytymättömiä palvelutuotantoyksikössä annettuun palveluun voi hän ilmaista tyytymättömyytensä usealla tavalla:

Omavalvontasuunnitelmat

 

Ympärivuorokautisen hoidon asiakastyytyväisyys kyselyt

 

Kotihoidon sähköiset asiakastyytyväisyyskyselyt

Kotihoidon asiakkailta kerätään palautetta kotikäyntien yhteydessä, joka kuukauden ensimmäinen torstai aamuvuoron aikana niiltä asiakkailta, joiden luokse tehdään kotikäynti.