Hyppää sisältöön
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Laatu ja valvonta

Tärkeänä tavoitteenamme on, että salolainen ikääntynyt saa laadultaan hyviä vanhuspalveluita. Keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta, josta saatua tietoa hyödynnetään toimintoja kehitettäessä.

Vanhuspalvelut on saanut useina vuosina peräkkäin laaduntunnustuksen, jonka ylläpitäminen on meille kunnia-asia (SHQS-laatujärjestelmä)

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

Valvonta

Teemme monialaista yhteistyötä yritysten ja palveluntuottajien kanssa ja valvontaan liittyvissä asioissa tärkeinä yhteistyötahoina ovat Valviran ja aluehallintovirasto.

Kunnalla on viimesijainen vastuu toimintansa lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden seurannasta ja valvonnasta. Valvontavastuu koskee kaikkea kunnan järjestämisvastuulla olevaa toimintaa. Kunta voi toteuttaa seurantaa ja valvontaa parhaiten tehokkaalla ja asianmukaisella riskienhallinnalla ja omavalvonnalla.

Mikäli palvelua saava asiakas tai hänen lähiomaisensa ovat tyytymättömiä palvelutuotantoyksikössä annettuun palveluun voi hän ilmaista tyytymättömyytensä usealla tavalla:

 

Yhteystiedot hallinto

Vanhuspalvelut
Tehdaskatu 2
24100 Salo

sähköposti:
etunimi.​sukunimi​@​salo.​fi​