Hyppää sisältöön
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Omaishoito

Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitoa ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidontuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista.

Omaishoidon tuki on harkinnanvaraista toimintaa, jota kunta järjestää tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Tukea voidaan myöntää hoidettaville, joiden kotikunta on Salo.

Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kaupungin välinen omaishoitolain mukainen omaishoitosopimus. Omaishoidon tuen selvittämiseksi omaishoidon palveluohjaaja tekee kotikäynnin. Käynnillä arvioidaan omaishoidettavan palvelun tarve, omaishoitajan soveltuvuus tehtävään ja muut omaishoidon myöntämisedellytykset.

Omaishoidon tuesta annetussa laissa säädetään tuen myöntämisedellytyksistä, alimpien hoitopalkkioiden määrästä, omaishoidon tukena annettavista palveluista, omaishoitajan vapaasta, hoito- ja palvelusuunnitelmasta sekä omaishoitosopimuksesta.

 

Ohjaus, neuvonta ja palveluihin hakeutuminen:

arkisin klo 9-15
suomeksi
02 262 6164
ruotsiksi
02 262 6174

www.asiakasneuvonta.fi

  • sivusto palveluista ja ajankohtaisista tiedoista ikäihmisille ja omaishoitajille
  • mahdollisuus keskustella asiakasohjaajien kanssa chatissa