Hyppää sisältöön
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palveluseteli

Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta palveluntarpeen arvioinnin perusteella niille asiakkaille, jotka täyttävät palvelun saamisen kriteerit. Asiakas päättää ottaako palvelusetelin käyttöön. Palveluseteli on määrärahasidonnainen palvelu.

Asiakas tai hänen virallinen edustajansa valitsee sopivan palveluntuottajan palvelukohtaisesta tuottajarekisteristä. Asiakas on yhteydessä valitsemaansa palveluntuottajaan saadakseen tietoa palvelun järjestymisestä ja tarkoista hinnoista. Asiakas tekee valitun palveluntuottajan kanssa palvelusopimuksen palvelun hinnasta ja sisällöstä. Sopimussuhdetta (asiakas ja palveluntuottaja) koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Salon kaupungin vanhuspalvelut hakee jatkuvalla haulla palveluntuottajia tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelin palveluntuottajiksi.

Salon kaupungissa on mahdollista saada seuraavia palveluita palvelusetelillä.

Ohjaus, neuvonta ja palveluihin hakeutuminen:

arkisin klo 9-15
suomeksi
02 262 6164
ruotsiksi
02 262 6174

www.asiakasneuvonta.fi

  • sivusto palveluista ja ajankohtaisista tiedoista ikäihmisille ja omaishoitajille
  • mahdollisuus keskustella asiakasohjaajien kanssa chatissa