Hyppää sisältöön

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Moision kouluterveydenhoitaja on tavattavissa Uskelan neuvolan tiloissa toistaiseksi remontin ajan.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on koululaisten ja opiskelijoiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Seuraamme koululaisten ja opiskelijoiden terveydentilaa ja tarvittaessa ohjaamme erityishoitoon. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa ja se on luottamuksellista. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa. Viihtyisän ja terveellisen koulu- ja opiskeluympäristön valvonta on tärkeä osa koulu- ja opiskeluterveydenhoitoa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajien yhteystiedot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykiatristen sairaanhoitajien yhteystiedot

Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät peruskoululaisille määräajoin yksilölliset terveystarkastukset. Valtioneuvoston asetus koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta (380/2009) ohjaa tarkastusten ajankohtia.

Opiskeluterveydenhuolto palvelee ammattikorkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa ja lukiossa opiskelevia.

Määräaikaiset terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa

  • Laaja terveystarkastus, 1. ; 5. sekä 8. luokalla
  • Terveydenhoitajan tarkastus, joka vuosi peruskoulun aikana
  • Lääkärintarkastus, 1. ; 5. sekä 8. luokalla
  • Suun terveystarkastus,  1.; 5. sekä 8. luokalla