Hyppää sisältöön

Lapsiperheiden sosiaalityö – Perhetiimi

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Salon asukkaille tarjottavat palvelut ja toimipisteet säilyvät ennallaan, mutta näiden sivujen sisältöä ei enää päivitetä. Ajankohtaisin tieto löytyy osoitteesta varha.fi.

Katso ajankohtaisin tieto täältä

PERHEIDEN PALVELUT MUUTTAVAT (98,22 Kt)

Perhetiimi auttaa lapsiperheitä antamalla tarpeenmukaista sosiaalihuoltolain mukaista tukea sekä lapsille, nuorille että heidän vanhemmilleen. Perhetiimi käsittelee myös lapsiperheiden täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset.

Usein perhetiimin asiakkuutta edeltää perheen yhdelle tai useammalle jäsenelle tehty palvelutarpeen arviointi Sointu-tiimissä, mutta perhetiimin asiakkuuteen voidaan tulla myös sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden hakemuksella tai lastensuojeluasiakkuuden jälkeen.

Kaikkien perhetiimin työntekijöiden yhteystiedot löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta.

Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita järjestetään työntekijän arvion perusteella

  • tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen
  • taloudellisen tuen tarpeeseen
  • sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi
  • lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen
  • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi
  • päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiivisen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen –
  • tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi.Perhetiimi tekee moniammatillista yhteistyötä peruspalveluiden ja muiden sosiaalipalveluiden kanssa.

Pyydä apua -nappi

Pyydä apua -nappi – Pyydä apua sosiaalipalveluista klikkaamalla nappia.

Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Pyydä apua klikkaamalla nappia. Kysymyksesi ohjataan eteenpäin sellaiselle hyvinvointialueella työskentelevälle sosiaalihuollon taikka terveydenhuollon henkilölle, joka parhaiten osaa vastata kysymykseesi.