Hyppää sisältöön

Avohuollon palvelut

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Salon asukkaille tarjottavat palvelut ja toimipisteet säilyvät ennallaan, mutta näiden sivujen sisältöä ei enää päivitetä. Ajankohtaisin tieto löytyy osoitteesta varha.fi.

Katso ajankohtaisin tieto täältä

Avohuollon tukitoimet

Lastensuojelussa työskentelyn pääpaino on avohuollossa. Avohuollon sosiaalityö on tarkoitettu lapselle, hänen vanhemmilleen tai muille huoltajille silloin, kun lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja erityiseen suojeluun ei toteudu tai on syytä pelätä sen jäävän toteutumatta. Työskentelytapoina ovat tällöin keskustelut, ohjaus ja neuvonta. Sosiaalityöntekijä etsii yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuvaihtoehtoja, järjestää tukitoimia ja palveluja sekä seuraa ja arvioi niiden toteutumista ja vaikuttavuutta. Tarvittaessa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. päivähoidon, koulutoimen, kotipalvelun, poliisin, kasvatus- ja perheneuvolan sekä lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan kanssa. Lastensuojelutyö on luottamuksellista ja työntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Vanhempien ja huoltajien kanssa neuvoteltaessa voidaan päätyä myös lyhytaikaiseen laitos- tai perhehoidon antamiseen.

Mikäli avohuollon tukitoimenpiteet lapsen auttamiseksi todetaan riittämättömiksi tai epätarkoituksenmukaisiksi sekä lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua, voidaan ryhtyä huostaanottoon ja sijaishuoltoon.