Hyppää sisältöön

Lastenneuvola

Pääterveysaseman neuvola siirtyy Halikon neuvolan tiloista takaisin Pääterveysaseman tiloihin 1.8.2022 alkaen.

Lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Lastenneuvolassa pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä terveys ja edistämään koko perheen hyvinvointia. Lastenneuvolatyö on yksilöllistä, perhekeskeistä ja luottamuksellista. Vastaanotot ovat maksuttomia.
Lastenneuvoloiden yhteystiedot ja ajanvaraus

Neuvolassa tuetaan perheitä kasvussa vanhemmuuteen ja rohkaistaan vanhempia
luottamaan omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa. Neuvolatyön tavoitteena on perheen terveiden elintapojen edistäminen ja lapsen terveen kehityksen esteiden tunnistaminen ja poistaminen mahdollisuuksien mukaan.

Neuvolassa on määräaikaiset terveystarkastukset, niihin liittyvät tutkimukset ja rokotukset, terveysneuvonta ja keskustelut sekä kotikäynnit.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta (380/2009) ohjaa tarkastusten ajankohtia.

Äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon tarpeen arvioi oman alueen sairaanhoitaja, joka antaa hoito-ohjeita ja tarvittaessa ajan lääkärille.