Hyppää sisältöön

Sosiaalipalvelut

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Salon asukkaille tarjottavat palvelut ja toimipisteet säilyvät ennallaan, mutta näiden sivujen sisältöä ei enää päivitetä. Ajankohtaisin tieto löytyy osoitteesta varha.fi.

Katso ajankohtaisin tieto täältä

Sosiaalityön palveluina tarjotaan palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia, aikuissosiaalityön, perheiden, kasvatus- ja perheneuvonnan, lastenvalvonnan, lastensuojelun ja vammaisten palveluja. Varhainen perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu tuotetaan yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa.

Pyydä apua -nappi

Pyydä apua -nappi – Pyydä apua sosiaalipalveluista klikkaamalla nappia.

Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Pyydä apua klikkaamalla nappia. Kysymyksesi ohjataan eteenpäin sellaiselle hyvinvointialueella työskentelevälle sosiaalihuollon taikka terveydenhuollon henkilölle, joka parhaiten osaa vastata kysymykseesi.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Jos sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, henkilö on ohjattava hakemaan palveluja tai otettava yhteys kunnalliseen sosiaalihuoltoon.

Ohjaus- ja yhteydenottovelvollisia ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit, sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, poliisin, Kelan, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Tullin, ulosottoviranomaisen ja Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevat. Myös muut henkilöt voivat ottaa sosiaalihuoltoon em. asioissa yhteyttä. Yhteydenottoon tarvitaan suostumus.

Jos suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon on kuitenkin otettava viipymättä, kun

  • henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan tai
  • kyse on lapsen edusta.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi korvaa entisen pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Lastensuojeluilmoitus on kuitenkin tehtävä viipymättä, mikäli asianosaiset eivät suostu yhteydenottoon, ja lastensuojeluilmoituksen kriteerit täyttyvät.

Kiireellisissä tilanteissa yhteydenotot puhelimitse virka-aikana Salon kaupungin nettisivustolla ilmoitettujen päivittäisten puhelinaikojen ja puhelinnumeroiden puitteissa tai ympärivuorokautisesti sosiaalipäivystyksen kautta (112).

Sähköiset lomakkeet

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sivuilta löytyvät linkit kaikkiin muihinkin sähköisiin lomakkeisiin, kuten ennakollinen lastensuojeluilmoitus ja täydentävän/ehkäisevän toimeentulotukihakemus.

Siirry Varhan sähköinen asiointi ja lomakkeet -sivuille

 

 

 

 

IRTI parisuhdeväkivallan kierteestä

Paikkakunnallamme poliisi, sosiaali- ja terveydenhuolto, turvakoti ja monet muut ammattilaiset auttavat uudenlaisella yhteistyöllä vakavan parisuhdeväkivallan uhreja.
Lue lisää Irti parisuhdeväkivallan kierteestä

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakiin (1015/2005) perustuvaa, vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolet voivat kohdata toisensa turvallisesti ja tasavertaisesti sekä vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Sovittelussa voidaan käsitellä rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja ja sopia toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Aloitteen sovittelusta voi tehdä muun muassa poliisi, syyttäjä, muu viranomainen, asian osapuolet, edunvalvoja ja myös alaikäisen osapuolen huoltajat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun kaupungin väliseen sopimukseen perustuen Varsinais-Suomen sovittelutoimisto hoitaa sovitteluasiat koko Varsinais-Suomen maakunnan alueella.
Lue lisää Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto
PL 364, 20101 Turku
Käyntiosoite:
Puistokatu 2, Turku, käynti sisäpihalta.
Puhelin: 044 907 2448
sähköposti: sovittelu@turku.fi
www: turku.fi/sovittelu

Sivutoimipisteet löytyvät Salosta, Loimaalta ja Uudestakaupungista. Tapaamiset siellä vain sovitusti.