Hyppää sisältöön
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityön palveluina tarjotaan palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia, aikuissosiaalityön, perheiden, kasvatus- ja perheneuvonnan, lastenvalvonnan, lastensuojelun ja vammaisten palveluja. Varhainen perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu tuotetaan yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa.

Pyydä apua

Pyydä apua -nappi – Pyydä apua sosiaalipalveluista klikkaamalla nappia.

Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Pyydä apua sosiaalipalveluista klikkaamalla nappia. Vastaamme sinulle seuraavana arkipäivänä.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Jos sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, henkilö on ohjattava hakemaan palveluja tai otettava yhteys kunnalliseen sosiaalihuoltoon.

Ohjaus- ja yhteydenottovelvollisia ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit, sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, poliisin, Kelan, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Tullin, ulosottoviranomaisen ja Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevat. Myös muut henkilöt voivat ottaa sosiaalihuoltoon em. asioissa yhteyttä. Yhteydenottoon tarvitaan suostumus.

Jos suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon on kuitenkin otettava viipymättä, kun

  • henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan tai
  • kyse on lapsen edusta.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi korvaa entisen pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Lastensuojeluilmoitus on kuitenkin tehtävä viipymättä, mikäli asianosaiset eivät suostu yhteydenottoon, ja lastensuojeluilmoituksen kriteerit täyttyvät.

Kiireellisissä tilanteissa yhteydenotot puhelimitse virka-aikana Salon kaupungin nettisivustolla ilmoitettujen päivittäisten puhelinaikojen ja puhelinnumeroiden puitteissa tai ympärivuorokautisesti sosiaalipäivystyksen kautta (112).

IRTI parisuhdeväkivallan kierteestä

Paikkakunnallamme poliisi, sosiaali- ja terveydenhuolto, turvakoti ja monet muut ammattilaiset auttavat uudenlaisella yhteistyöllä vakavan parisuhdeväkivallan uhreja.
Lue lisää Irti parisuhdeväkivallan kierteestä

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakiin (1015/2005) perustuvaa, vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolet voivat kohdata toisensa turvallisesti ja tasavertaisesti sekä vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Sovittelussa voidaan käsitellä rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja ja sopia toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Aloitteen sovittelusta voi tehdä muun muassa poliisi, syyttäjä, muu viranomainen, asian osapuolet, edunvalvoja ja myös alaikäisen osapuolen huoltajat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun kaupungin väliseen sopimukseen perustuen Varsinais-Suomen sovittelutoimisto hoitaa sovitteluasiat koko Varsinais-Suomen maakunnan alueella.
Lue lisää Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto
PL 364, 20101 Turku
Käyntiosoite:
Puistokatu 2, Turku, käynti sisäpihalta.
Puhelin: 0449072448
sähköposti: sovittelu@turku.fi
www: turku.fi/sovittelu

Sivutoimipisteet löytyvät Salosta, Loimaalta ja Uudestakaupungista. Tapaamiset siellä vain sovitusti.

Palaute

Anna palautetta

_________________________________________

Salon kaupungin sosiaaliasiamiehenä toimivat Merikratos Oy:n sosiaaliasiamiehet

Saarinen Sanna
Sointula Maija-Kaisa
Vainio Heidi

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Neuvonta
tiistai klo 12-15
keskiviikko–torstai klo 10–13
p. 050 341 5244

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja)
sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Postiosoite
Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.

Lisää sosiaaliasiamiehen tehtävistä linkistä
Merikratos

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen? (pdf) (87,11 Kt)

Rekisteriseloste/informointiasiakirja sosiaaliasiamiestoiminnalle (pdf) (118,15 Kt)

Muistutuksen tekeminen

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Sähköinen muistutuslomake

Tulostettava muistutuslomake (pdf) (55,05 Kt)