Hyppää sisältöön

Avustukset yhdistyksille

Sosiaali-, terveys- ja vanhuspalveluiden avustukset vuonna 2021

Yleisavustusten hakuaika on päättynyt.

Avustusten jakamisesta päätetään toukokuun sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 26.5.2021. Toiminta-avustukset maksetaan yhdistyksen tai järjestön ilmoittamalle tilille kesäkuussa 2021, ottaen kuitenkin huomioon seuraavaa:

Koronavirustilanteesta johtuen kaikilla yhdistyksillä ei ole ollut mahdollisuutta kokoontua ja hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöstä. Vahvistetut tilinpäätöstiedot vuoden 2020 osalta sekä muut pyydetyt lisäselvitykset on toimitettava kuitenkin ennen kuin myönnetty avustus voidaan laittaa maksuun.

Sosiaali- ja terveystoimen perustehtäviä tukevat avustukset 2022

Avustukset ovat haettavissa 31.5.2021 klo 12.00 saakka.

Sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtäviä tukevia avustuksia voivat saada yhdistykset, joiden toiminta tukee merkittävästi sosiaali- ja terveystoimen tavoitteita ja joiden kanssa yhteistyö on vakiintunut tai suunnitellaan vakiinnutettavaksi. Avustusta ei myönnetä yhdistyksen sellaiseen toimintaan, josta kaupunki on tehnyt ostopalvelusopimuksen yhdistyksen kanssa.

Perustehtävää tukevaa avustusta haetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä, jolloin haetaan seuraavan kalenterivuoden avustusta. Näiden avustusten myöntämisedellytykset ovat samat kuin toiminta-avustuksilla, lukuun ottamatta avustuksen enimmäismäärää suhteessa toiminnan menoihin (toiminta-avustusten myöntämisedellytykset kohta 5), jossa voidaan käyttää harkintaa.

Perustehtävää tukevaa avustusta varataan ehdollisesti ko. yhdistysten toimintaan talousarvion valmisteluvaiheessa ja avustus maksetaan kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä) yhdistyksen tilille edellyttäen, että toiminta on tasoltaan ja laajuudeltaan sellaista, että toiminnan tukeminen on perusteltua.

Hakemukset vaadittavine liitteineen toimitetaan määräaikaan mennessä joko

  • sähköpostilla osoitteeseen avustukset@salo.fi,
  • postitse osoitteeseen Salon kaupunki / kirjaamo, PL 77, 24101 Salo tai
  • tuomalla aukioloaikana Salon kaupungintalon infopisteeseen Tehdaskatu 2 tai
  • tuomalla Salon kaupungintalon pääoven vieressä olevaan postilaatikkon (Tehdaskatu 2, Salo), merkitse kuoreen Salon kaupunki / kirjaamo

Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ja kysy tarvittaessa lisätietoja.

Hakemus 2022 (64,50 Kt)

Sosiaali- terveys- ja vanhuspalveluiden yleisavustusten myöntämisperusteet 2021 (pdf) (191,61 Kt)