Hyppää sisältöön

Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta on valmisteltu Suomessa erilaisten mallien pohjalta ja useiden eri hallitusten toimeksiantoina pitkään.

23.6.2021 eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Tasavallan presidentti vahvisti lait 29.6.2021.

Ajantasaisin tieto valtakunnallisesta valmistelutilanteesta löytyy valtioneuvoston sote-uudistus -verkkopalvelusta.

Siirry tästä valtioneuvoston Sote-uudistus -verkkopalveluun

Hyvinvointialueiden valmistelu

Hyvinvointialueet tulevat vastaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Salo kuuluu Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen.

Hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022 ja uudet aluevaltuustot aloittavat toimintansa 1.3.2022. Siihen asti uudistuksen valmistelusta kullakin hyvinvointialueella vastaa väliaikainen valmistelutoimielin eli vate.

Tietoa aluevaaleista – salo.fi/aluevaalit

Varsinais-Suomen valmistelutilanne

Varsinais-Suomen väliaikaisessa valmistelutoimielimessä Saloa edustaa hallintojohtaja Laura Ala-Hannula. Varsinais-Suomen 13-jäsenisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Matti Bergendahl ja varapuheenjohtajana Turun kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen.

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää tulevan hyvinvointialueen ensimmäisen vuoden talousarviosta sekä valtionavustusten hakemisesta sekä osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. Lisäksi väliaikainen toimielin päättää hyvinvointialueen virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisen periaatteista sekä valmistelee hyvinvointialueelle tarvittavan ylimmän johdon rekrytointia.

Poliittinen seurantaryhmä

Hyvinvointialueen valmistelua seuraamaan on asetettu myös 19 jäsenen poliittinen seurantaryhmä, jossa Salolla on kaksi varsinaista jäsentä (Juhani Nummentalo, kok. ja Jerina Wallius, ps.) sekä kaksi varajäsentä (Elina Suonio-Peltosalo, kok. ja Antti Olkinuora, ps.)

Kokousasiakirjat

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksen asialistat julkaistaan kokousta edeltävänä päivänä ja pöytäkirjat niiden tarkastamisen jälkeen. Kokousasiakirjat julkaistaan toistaiseksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) verkkosivuilla, ja myöhemmin hyvinvointialueen valmisteluvaiheen väliaikaisella sivustolla (vssote.fi). Väliaikainen sivusto on käytössä, kunnes tulevan hyvinvointialueen palveluviestintään saadaan rakennettua uusi verkkosivusto.

Alueellisen valmistelun tiekartta

Hyvinvointialueiden toimeenpanon tueksi on laadittu tiekartta vuosille 2021-2023. Tiekartta on laadittu sekä alueellisen että kansallisen valmistelun näkökulmasta. Tiekartan tarkoituksena on näin auttaa hyvinvointialueiden alueellisten valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa mm. valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja kansallisen tuen tarjoamisen mahdollisuuksista.

Alueellisen valmistelun tiekartta valtioneuvoston Sote-uudistus -verkkosivustolla

Sote-palveluiden kehittäminen vapaaehtoisella valmistelulla

Jo ennen eduskunnan kesäkuussa hyväksymiä sote-lakeja on Varsinais-Suomessa tehty organisaatioiden yhteistä, vapaaehtoista sote-valmistelua palvelujen kehittämishankkeiden muodossa.

Tavoitteena on ollut vahvistaa yhteistyötä sote-palvelujen tuotannossa laaja-alaisesti erityisesti palvelujen sisältöjä kehittämällä.

Kehittämistä on viety eteenpäin sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamalla hankekokonaisuudella. Kokonaisuuden päähankkeet Rakenneuudistushanke sekä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma sitovat alleen joukon erilaisia sisällön ja toimintatapojen kehityskohteita.

Lisäksi Varsinais-Suomessa on käynnissä monia muita soten kehityshankkeita, joista vastaavat kunnat sekä kolmas sektori.

Lisätietoja väliaikaisesta valmistelusta ja kehityshankkeista vssote.fi-sivustolta

Paikallinen valmistelu

Salossa sote-uudistuksen valmistelua varten on perustettu työryhmä, jonka puheenjohtajan toimii vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli Pahta. Ryhmän jäseniä ovat:

Hallintojohtaja Laura Ala-Hannula
Viestintäpäällikkö Teija Järvelä
Vs. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen
Sisäinen tarkastaja Sari Laakso
Kiinteistöpäällikkö Janne Lehto
Vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren
Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi
Talousasiantuntija Eliisa Miller-Jukka, siht.
Kaupunginlakimies Jari Niemelä
Sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen
Vt. terveyspalveluiden johtaja Petri H. Salo
Henkilöstöjohtaja Christina Söderlund
Tietohallintopäällikkö Marko Tanska

Työryhmä kokoontuu tässä vaiheessa noin kahden viikon välein.

Tiedotteet

Tiedotteet
Hyvinvointialueen päätöksenteon toimielinrakennetta valmistellaan ikäkaarimallilla
25.11.2021
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmä kokoontui tiistaina 23. marraskuuta. Seurantaryhmä kävi perusteellisen keskustelun hyvinvointialueen tulevasta organisaatiomallista. Mallissa ratkaistaan päätöksenteon toimielinrakenne ja palvelutuotannon organisoiminen. Poliittinen seurantaryhmä valitsi jatkovalmisteluun lautakuntarakenteeseen perustuvan toimielinmallin. – Ryhmän yhteinen näkemys on, että toimielinrakenteen tulee tukea uudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Rakennetta päätettiin jatkovalmistella ikäkaarimallilla, jossa asiakasryhmät, kuten ikäihmiset, nähdään yhtenä kokonaisuutena, poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja […]
Tiedotteet
Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee tulevan hyvinvointialueen organisaatiota poliittisen seurantaryhmän pohdittavaksi
25.11.2021
Hyvinvointialueen organisaatiomallin valmistelu poliittisen seurantaryhmän keskusteltavaksi ja linjattavaksi on väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) keskeisiä tehtäviä. Tämän viikon vaten sekä poliittisen seurantaryhmän kokoukset oli omistettu keskusteluille Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta parhaiten palvelevasta organisoitumistavasta poliittisen ohjauksen ja palveluiden tuottamisen osalta. Päätöksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen organisoitumisesta tekee keväällä 2022 aloittava aluevaltuusto. Aluevaltuusto valitaan aluevaaleissa, jotka pidetään tammikuussa. – Tarkoituksenamme ei ole nyt […]
Tiedotteet
Hyvinvointialueelle kootaan henkilöstöfoorumi
25.11.2021
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun nimetään jo toimintansa aloittaneen yhteistoimintaelimen lisäksi laajempi henkilöstöfoorumi. Foorumille tuodaan tiedoksi ja kommentoitavaksi tulevan hyvinvointialueen sellaisia valmistelussa olevia asioita, joilla on vaikutuksia henkilöstöön. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin eli Vate pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään foorumiin edustajansa. Henkilöstöfoorumiin tulee kaksi henkilöstön edustajaa jokaisesta hyvinvointialueeseen liittyvästä organisaatiosta. Lisäksi foorumiin kutsutaan yhteistoimintaelimen jäsenet. Henkilöstöjärjestöt sopivat ja valitsevat keskuudestaan […]
Tiedotteet
Hyvinvointialueen valmisteluorganisaation hankejohtajat valittu
15.10.2021
Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta rakentavan valmisteluorganisaation keskeisiin hankkeisiin on valittu hankejohtajat. Valmistelutyötä ainakin vuoden 2022 loppuun saakka tekeviin hankkeisiin on valittu: • Arja Pesonen (VSSHP) vastuullaan hanke 1. Hallinto, talous ja tukipalvelut • Laura Saurama (Turun kaupunki) sekä Saija Stenbacka (VSSHP) yhteisellä vastuullaan Hanke 2. Johtaminen ja osaaminen • Sirpa Rantanen (VSSHP) sekä Katariina Kauniskangas (Turun kaupunki) […]
Tiedotteet
Noin 21 000:n sote- ja pela-alan ammattilaisen tuleva työnantaja: Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta rakentava väliaikaishallinto aloitti
8.9.2021
Hyvinvointialueen valmistelu etenee. Varsinais-Suomen tulevaa hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikaishallinto järjestäytyi tiistaina 7. syyskuuta. Väliaikainen valmistelutoimielin perustettiin ja se teki ensimmäiset päätöksensä. Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta tulee maakuntamme suurin työnantaja. Työntekijöitä tulee olemaan noin 21 000. Väliaikaishallinnolla on merkittävä tehtävä Varsinais-Suomen tulevan hyvinvointialueen valmisteluissa. Se vastaa maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen (sote- ja pela-) uudistuksen valmistelusta, kunnes tulevan […]
Tiedotteet
Sote- ja pela-uudistus etenee Varsinais-Suomessa: hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu
2.9.2021
Varsinais-Suomen uutta hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikaishallinto on vahvistettu. Kaikki osapuolet ovat yksimielisesti hyväksyneet maakunnan sote- ja pela-uudistuksen valmistelua johtavan väliaikaisen toimielimen kokoonpanon. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt päästään virallisesti aloittamaan tulevan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakentaminen.  Tulevan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelun väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) on asetettu. Kunnat, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiirit ja alueen pelastustoimi hyväksyivät väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon yksimielisesti. Valmistelutoimielin […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen sote-palveluiden kehittäminen on koottu uudelle nettisivustolle
11.3.2021
Varsinais-Suomen sote-kehittämisen suuret päähankkeet, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnointivastuulla oleva Rakenneuudistushanke ja Turun kaupungin hallinnointivastuulla oleva Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma sekä muu alueellinen kehittäminen esitellään juuri avatuilla nettisivuilla osoitteessa: vssotehankkeet.fi. Varsinais-Suomessa viedään eteenpäin organisaatioiden yhteistä sote-palveluiden kehittämistä vapaaehtoisella alueellisella valmistelulla. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä sote-palvelujen tuotannossa laaja-alaisesti. Uusi sivusto tarjoaa yhteisen alustan aiheeseen liittyvälle viestinnälle. Samalla monitahoinen kokonaisuus […]