Hyppää sisältöön

Sote-uudistus

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Salon asukkaille tarjottavat palvelut ja toimipisteet säilyvät ennallaan, mutta näiden sivujen sisältöä ei enää päivitetä. Ajankohtaisin tieto löytyy osoitteesta varha.fi.

Katso ajankohtaisin tieto täältä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta on valmisteltu Suomessa erilaisten mallien pohjalta ja useiden eri hallitusten toimeksiantoina pitkään.

23.6.2021 eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Tasavallan presidentti vahvisti lait 29.6.2021.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle.

Salo kuuluu Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen, jonka muodostavat yhteensä 27 kuntaa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO, Kårkullan kuntayhtymä, Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on asukasmäärältään maamme kolmanneksi suurin (noin 490 000 asukasta) ja henkilöstömäärältään (noin 23 000 työntekijää) maamme toiseksi suurin.

Hyvinvointialueiden tehtävät

Hyvinvointialueet vastaavat 1.1.2023 alkaen seuraavista tehtävistä:

 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien toiminta ja niiden vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Turun yliopistollisen keskussairaalan eri sairaalat
 • Ensihoito, kuten ambulanssit
 • Palo- ja pelastustoiminta
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Sosiaalityö, mm. aikuissosiaalityö ja lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut ja kotihoito
 • Kuntoutumispalvelut, esim. fysioterapia ja muut terapiat

Hyvinvointialueiden päätöksenteko

Ensimmäiset aluevaalit järjestettiin 23.1.2022 ja uudet aluevaltuustot aloittivat toimintansa 1.3.2022. Siihen asti uudistuksen valmistelusta kullakin hyvinvointialueella vastasi väliaikainen valmistelutoimielin eli vate.

Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa ja johtaa hyvinvointialuetta kokonaisuutena. Se vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta, käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Aluevaltuutetut päättävät lähipalveluista ja palveluverkon rakentumisesta, esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemien sijoittumisesta ja niissä tarjottavista palveluista sekä koko hyvinvointialueella tasavertaisesta palvelujen saatavuudesta.

Varsinais-Suomen aluevaltuustossa on 79 valtuutettua. Aluevaltuustolla on  puheenjohtajan lisäksi kolme varapuheenjohtajaa.

Salolaisia aluevaltuutettuja ovat Mikko Lundén (PS), Saku Nikkanen (SDP), Juhani Nummentalo (Kok.), Simo Paassilta (SDP), Elina Suonio-Peltosalo (Kok.) ja Heikki Tamminen (PS). Heistä Nikkanen, Nummentalo ja Tamminen ovat myös aluehallituksen jäseniä.

Kokousasiakirjat

Aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousasiakirjat ovat luettavissa vshyvinvointialue.fi-sivuston kautta.

Alueellisen valmistelun tiekartta

Hyvinvointialueiden toimeenpanon tueksi on laadittu tiekartta vuosille 2021-2023. Tiekartta on laadittu sekä alueellisen että kansallisen valmistelun näkökulmasta. Tiekartan tarkoituksena on näin auttaa hyvinvointialueiden alueellisten valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa mm. valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja kansallisen tuen tarjoamisen mahdollisuuksista.

Alueellisen valmistelun tiekartta valtioneuvoston Sote-uudistus -verkkosivustolla

Sote-palveluiden kehittäminen vapaaehtoisella valmistelulla

Jo ennen eduskunnan kesäkuussa hyväksymiä sote-lakeja on Varsinais-Suomessa tehty organisaatioiden yhteistä, vapaaehtoista sote-valmistelua palvelujen kehittämishankkeiden muodossa.

Tavoitteena on ollut vahvistaa yhteistyötä sote-palvelujen tuotannossa laaja-alaisesti erityisesti palvelujen sisältöjä kehittämällä.

Kehittämistä on viety eteenpäin sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamalla hankekokonaisuudella. Kokonaisuuden päähankkeet Rakenneuudistushanke sekä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma sitovat alleen joukon erilaisia sisällön ja toimintatapojen kehityskohteita.

Lisäksi Varsinais-Suomessa on käynnissä monia muita soten kehityshankkeita, joista vastaavat kunnat sekä kolmas sektori.

Lisätietoja väliaikaisesta valmistelusta ja kehittämishankkeista vshyvinvointialue.fi-sivustolta

Paikallinen valmistelu

Salossa sote-uudistuksen valmistelua varten on perustettu työryhmä, jonka puheenjohtajan toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli Pahta. Ryhmän jäseniä ovat:

Hallintojohtaja Laura Ala-Hannula
Palvelussuhdeasiantuntija Pia Auranen-Karlsson 
Viestintäpäällikkö Teija Järvelä
Talonsuunnitteluarkkitehti Tommi Kaarto
Asumispalvelujen päällikkö Susanna Kaunisto
Kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen
Vs. talousjohtaja Maria Kulmala
Sisäinen tarkastaja Sari Laakso
Pääluottamusmies Marja Lampainen
Vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren
Asiakirjahallinnan asiantuntija Aila Lindberg
Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi
Kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen
Kaupunginlakimies Antti Mäkelä
Talousasiantuntija Eliisa Miller-Jukka, siht.
Sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen
Terveyspalveluiden johtaja Petri H. Salo
Henkilöstöjohtaja Christina Söderlund
Hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska
Tietohallintopäällikkö Marko Tanska

Työryhmä kokoontuu noin kahden viikon välein.

Tiedotteet

Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 24.5.2023 klo 18
19.5.2023
Kokous järjestetään Turun Kristillisellä opistolla. Kokouksessa on käsittelyssä mm. seuraavat asiat: Investointisuunnitelman 2023 – 2026 muutokset Valmistautuminen investointisuunnitelmaa 2024 –2027 koskevan lisälainanottovaltuuden hakuprosessin käynnistämiseen Kokouksen esityslista on julkaistu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla.  Kokous on avoin ja median edustajat voivat halutessaan tulla seuraamaan kokousta. Varsinais-Suomen hyvinvointialue pyytää huomioimaan koronaturvallisuuden ja sen, että paikalle saavutaan vain täysin terveenä. […]
Tiedotteet
Salon sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle
30.12.2022
Salon kaupungin asukkailleen järjestämät sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vastuulle. Vuodenvaihde ei tuo muutoksia palveluihin, vaan asiointi jatkuu tutuissa toimipisteissä tuttujen ammattilaisten kanssa eli esimerkiksi terveysasemat, neuvolat ja kotihoitoalueet säilyvät täysin samoina. Myöskään puhelinnumeroihin ei ole tulossa muutoksia. Ainoa muutos Salon asiointinumeroihin vuodenvaihteessa on se, että Salon kaupungin vaihde (02 7781) ei […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen laskuttaminen
29.12.2022
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen aiheuttaa muutoksia laskutuskäytäntöihin. Salon kaupungissa siirtymä koskee kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä perusopetuksen oppilashuollon toimintoja. Vuotta 2022 koskevat laskut Vuoden 2022 aikana toimitettavista tavaroista ja palveluista tulee lasku osoittaa Salon kaupungille, vaikka laskutus tapahtuisi tammikuussa 2023. Laskut pyydetään toimittamaan viimeistään tammikuun alussa, jotta […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen päätökset tiistaina 20.12.2022
21.12.2022
Varhan henkilöstö saa ensi vuonna valita kolmen työsuhde-etuusmallin joukosta itselleen sopivimman. Lisäksi varataan tyhy-rahaa ja puoli miljoonaa henkilöstön yhteisöllisuuden kehittämiseen. Henkilöstöetuuksiin varataan ensi vuodelle 6,6 miljoonaa euroa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yli 23 000 työntekijää saavat ensi vuonna valita kolmen työsuhde-etuusmallivaihtoehdon välillä. Varhan henkilöstölle tarjotaan valittavaksi joko 150 euron liikunta-, kulttuuri, hyvinvointi- ja työmatkaetu ja 1,10 euron […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston päätökset 14.12.2022
15.12.2022
Aluevaltuuston puheenjohtaja vaihtuu ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 25 hyväksyttiin. Valmistelevien lautakuntien tilalle tuleviin lautakuntiin valittiin jäsenet ja aluehallitukseen sekä jaostoihin tehtiin henkilömuutoksia. Varsinais-Suomen aluevaltuusto saa vuoden vaihtuessa uuden puheenjohtajan. Tehtävää maaliskuun 2. päivänä pidetystä ensimmäisestä kokouksesta lähtien hoitaneen Ari Korhosen (sd.) tilalla aloittaa Aki Lindén (sd.). Myös aluehallitukseen, lautakuntiin […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset tiistaina 13.12.2022
14.12.2022
Aluehallitus asetti tiistain kokouksessaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan toimikaudeksi 2023 – 2025 ja valitsi toimikunnan jäsenet. Puheenjohtajaksi valittiin Sirkku Jyrkkiö, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Carl-Olof Pirttikangas ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Helena Lapinleimu. Yliopistollista sairaalaa ylläpitävällä hyvinvointialueella tulee olla vähintään yksi alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta, jonka asettaa hyvinvointialueen aluehallitus. Toimikunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida ennakolta lääketieteellisten tutkimushankkeiden eettistä […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 14.12.2022 klo 15
9.12.2022
Aluevaltuusto kokoontuu 14.12. klo 15 alkaen kokoushotelli Linnasmäessä (Kristillinen opisto, Lustokatu 7, 20380 Turku). Tutustu kokouksen esityslistaan hyvinvointialueen verkkopalvelussa. Kokous on avoin ja median edustajat voivat halutessaan tulla seuraamaan kokousta. Median edustajien pyydetään huomioimaan koronaturvallisuus ja saapumaan vain täysin terveenä. Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata livestriimin välityksellä. Löydät linkin liveen […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset 7.12.2022
7.12.2022
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui keskiviikkona 7.12.2022. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2025. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa on 1 931,7 miljoonaa euroa. Talousarvion vuosikate on 50,4 milj. euroa alijäämäinen. Hyvinvointialueiden rahoitusta koskevaan lakiin on valmisteilla muutoksia, joiden perusteella vuoden 2023 aikana oltaisiin tekemässä rahoituksen tarkistus kuntien vuoden 2022 […]
Tiedotteet
Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Mitä muutos tarkoittaa kuntalaiselle?
1.12.2022
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (lyhyemmin kutsuttuna Varha) aloittaa toimintansa 1.1.2023. Silloin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät varsinaissuomalaisten kuntien ja kuntayhtymien vastuulta hyvinvointialueelle. Uudistuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja parantaa varsinaissuomalaisten peruspalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa tammikuusta 2023 lähtien seuraavista palveluista: Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien toiminta ja niiden vuodeosastot Erikoissairaanhoito, esim. Tyksin sairaalat Ensihoito ja päivystys, […]
Tiedotteet
Sosiaalinen luototus tauolle Salossa
30.11.2022
Salon kaupunki on myöntänyt viime vuodet sosiaalista luototusta vapaaehtoisena palveluna. Sosiaalista luotonantoa koskeva laki on muuttumassa ja 1.8.2023 alkaen sosiaalisesta luototuksesta tulee hyvinvointialueilla järjestettävä lakisääteinen tehtävä. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 29.11.2022, että sosiaalisen luototuksen palvelu käynnistyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueella mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.8.2023 alkaen. Aluehallituksen päätöksen myötä salolaisten sosiaalinen luototus jää tauolle, mutta jo […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset 29.11.2022
30.11.2022
Hyvinvointialueen hallitus esittää aluevaltuustolle täydennystä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palveluiden asiakasmaksujen määräytymisperusteisiin. Aluevaltuustolle esitetään, että akuuttihoitokäynti sairaanhoitajalla erikoissairaanhoidossa maksaisi 28,70 euroa. Lue lisää asiakasmaksuista aluevaltuuston kokouksen päätöksistä 23.11.2022. Asiakasmaksulain mukaan avosairaanhoidon sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanotosta ei saa periä maksuja. Maksuttomuus ei koske erikoissairaanhoidon hoitajavastaanottoja. Erikoissairaanhoidon päivystyksessä on ollut käytössä asiakasmaksu 28,70 euroa akuuttihoitokäynnistä sairaanhoitajalla. Aluehallitus näkee, että on […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluevaltuuston kokouksen päätökset keskiviikkona 23.11.2022
24.11.2022
Varsinais-Suomen aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen palvelujen asiakasmaksujen määräytymisperusteista kokouksessaan 23.11.2022. Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutuotot tulevat olemaan ennakkoarvioiden mukaan 144 miljoonaa euroa vuodessa. Hyvinvointialueuudistukseen liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon erilaiset maksut, korvaukset tai palkkiot harmonisoidaan. Lain mukaan asiakasmaksu on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Terveyspalveluiden asiakasmaksut Varsinais-Suomen hyvinvointialueen terveyspalvelujen asiakasmaksut vuodelle 2023 ja yhteenveto kuluvan vuoden […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset keskiviikkona 23.11.2022
24.11.2022
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui 23.11. Aluehallitus päätti, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueella otetaan vuonna 2023 käyttöön palvelusetelit seuraaviin palveluihin: Kotihoito Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Omaishoidon tuen palveluseteli Siivouspalvelu Ympärivuorokautinen palveluasuminen Yhteisöllinen asuminen Aluehallitus edellyttää kokouksessa tehtyjen muutosesitysten mukaiseksi lisäksi, että yhteisöllisen asumisen palvelusetelin vaihtoehtoiset toteutusmallit sekä henkilökohtaisen avun palveluseteleitä koskeva selvitys valmistellaan viimeistään 1.3.2023 mennessä. Palvelusetelien arvot ovat koko […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 23.11.2022 klo 18
18.11.2022
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 23.11. klo 18 kokoushotelli Linnasmäessä (Kristillinen opisto, Lustokatu 7, 20380 Turku). Kokouksen esityslista on julkaistu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen verkkopalvelussa. Kokous on avoin ja median edustajat voivat halutessaan tulla seuraamaan kokousta. Median edustajien pyydetään huomioimaan koronaturvallisuus ja saapumaan vain täysin terveenä. Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata livestriimin välityksellä. Livestriimin […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset tiistaina 15.11.2022
16.11.2022
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui 15.11. Aluehallitus päätti: Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön vastaanottamisesta. Hyvinvointialueelle siirtyy noin 23 000 eri alojen ammattilaista (30.6.2022 tilanne). Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella 1.1.2023, kun hyvinvointialue aloittaa. Henkilöstötilanne päivitetään vastaamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa. Hyvinvointialuejohtajan kokouksessa tekemän päätösesityksen mukaisesti hyvinvointialue vastaanottaa kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvän ruokapalvelutuotannon henkilökunnan Turun kaupunkia lukuun ottamatta ja edelleen […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset tiistaina 8.11.2022
9.11.2022
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui 8.11.2022. Ajankohtaiskeskustelussa keskityttiin erityisesti tarkastelemaan vuodenvaihteen muutokseen liittyviä riskejä. Hallitukselle raportoidaan riskeistä viikoittain. Tällä hetkellä suurimpia keskeneräisiä asioita ovat erilaisten asiakasmaksujen ja -etuuksien prosessit. Hyvinvointialueen valvontakeskukseen perustettiin 28 valvontakoordinaattorin virkaa. Virat täytetään pääsääntöisesti sisäisesti hyvinvointialueen liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvasta henkilöstöstä. Hyvinvointialueen lakisääteinen valvontavastuu laajenee huomattavasti kuntien nykyisestä vastuusta. Jatkossa valvonnan piiriin kuuluvat […]
Tiedotteet
Lapsiperhesosiaalityön ja lastensuojelun tilannekuva Varsinais-Suomessa on julkaistu
8.11.2022
Lapsiperhesosiaalityön ja lastensuojelun tilannekuva on kerätty kaikista Varsinais-Suomen kunnista ja kuntayhtymistä kesällä 2022. Tulokset on nyt koottu yhteen raporttiin. Tilannekuvassa tarkastellaan lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun nykyistä palvelurakennetta kunnissa – palvelujärjestelmän vahvuuksia ja sen kriittisiä pisteitä. Selvityksessä esitellään myös kuntien näkemyksiä siitä, miten lapsiperheiden sosiaalityön palvelut tulisi tulevalla hyvinvointialueella järjestää. Tilannekuvasta selviää, että kunnat kipuilevat kasvavien […]
Tiedotteet
Hyvinvointialueen viestintäperiaatteet ja visuaalinen ilme hyväksyttiin aluehallituksen kokouksessa 1.11.2022
2.11.2022
Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on valmisteltu viestintäperiaatteet ja visuaalinen ilme. Periaatteissa kuvataan viestinnän tavoitteet sekä hyvinvointialueen tapa viestiä. Käytännön viestintätyö ja visuaalinen ilme perustuvat näihin periaatteisiin. Aluehallitus hyväksyi periaatteet kokouksessaan tiistaina 1.11.2022. – Viestintäperiaatteita ja visuaalista ilmettä on kesän ja syksyn aikana työstetty useilla eri foorumeilla. Työhön on eri vaiheissa pyydetty palautetta ja osallistunut muutamia satoja tulevan […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset tiistaina 1.11.2022
2.11.2022
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui 1.11.2022. Aluehallitus nimitti hyvinvointialueen Tyks-sairaalapalveluita johtavan tulosaluejohtajan virkaan vuoden 2023 alusta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vt. johtajan Mikko Pietilän. Aluehallitus teki valinnan suljettuna lippuäänestyksenä. Mikko Pietilä sai äänestyksessä 9 ääntä ja Satakunnan sairaanhoitopiirin vs. johtaja Petteri Lankinen 6 ääntä. Viran kokonaispalkka on 12 500 euroa kuussa. Tyks-sairaalapalvelut-tulosalueella työskentelee vuoden 2023 alusta lähtien noin 9 500 ammattilaista. Tehtävään saatiin kaikkiaan […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluevaltuuston kokous keskiviikkona 26.10.2022
27.10.2022
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontui 26.10.2022. Hyvinvointialueen asiakasmaksuja koskeva esitys palautettiin valmisteluun. Valtuusto äänesti asiasta. Käsittelyn jatkamisen puolesta äänesti 35 ja asian palauttamisen puolesta 44 valtuutettua.   Valtuutettu Sanna Vauranojan tekemä ja Toni Forsblomin, Åsa Gustafssonin sekä Olavi Ala-Nissilän kannattama palautusesitys liittyi asiakasmaksuja koskevan esityksen termistöön.   Varsinais-Suomen aluevaltuuston seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 23.11.2022.