Hyppää sisältöön

Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta on valmisteltu Suomessa erilaisten mallien pohjalta ja useiden eri hallitusten toimeksiantoina pitkään.

23.6.2021 eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Tasavallan presidentti vahvisti lait 29.6.2021.

Ajantasaisin tieto valtakunnallisesta valmistelutilanteesta löytyy valtioneuvoston sote-uudistus -verkkopalvelusta.

Siirry tästä valtioneuvoston Sote-uudistus -verkkopalveluun

Hyvinvointialueiden valmistelu

Hyvinvointialueet tulevat vastaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Salo kuuluu Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen.

Hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Ensimmäiset aluevaalit järjestettiin 23.1.2022 ja uudet aluevaltuustot aloittivat toimintansa 1.3.2022. Siihen asti uudistuksen valmistelusta kullakin hyvinvointialueella vastasi väliaikainen valmistelutoimielin eli vate.

Tietoa aluevaaleista – salo.fi/aluevaalit

Varsinais-Suomen valmistelutilanne

Varsinais-Suomen väliaikaisessa valmistelutoimielimessä Saloa edustaa hallintojohtaja Laura Ala-Hannula. Varsinais-Suomen 13-jäsenisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Petri Virolainen  ja varapuheenjohtajana Turun kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelujohtajan määräaikaiseen virkaan valittiin Turun kaupungin järjestämisjohtaja Antti Parpo. Hyvinvointialueen valmisteluorganisaation ja sen hankkeiden operatiivinen johtaminen siirtyi hänelle tammikuun siirtymäajan jälkeen.

Valmistelujohtajan määräaikainen virka perustettiin, sillä valmistelujohtajana oman toimen ohella toiminut Vaten puheenjohtajan Matti Bergendahl siirtyi tammikuun lopussa toisiin tehtäviin.

Poliittinen seurantaryhmä

Hyvinvointialueen valmistelua seuraamaan on asetettu myös 19 jäsenen poliittinen seurantaryhmä, jossa Salolla on kaksi varsinaista jäsentä (Juhani Nummentalo, kok. ja Jerina Wallius, ps.) sekä kaksi varajäsentä (Elina Suonio-Peltosalo, kok. ja Antti Olkinuora, ps.)

Poliittisen seurantaryhmän kokoonpanoa päivitetään 23.1.2022 järjestettyjen aluevaalien jälkeen niin, että aluevaltuutetuista tulee seurantaryhmän jäseniä.

Kokousasiakirjat

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksen asialistat julkaistaan kokousta edeltävänä päivänä ja pöytäkirjat niiden tarkastamisen jälkeen. Kokousasiakirjat ovat luettavissa vshyvinvointialue.fi-sivuston kautta.

Alueellisen valmistelun tiekartta

Hyvinvointialueiden toimeenpanon tueksi on laadittu tiekartta vuosille 2021-2023. Tiekartta on laadittu sekä alueellisen että kansallisen valmistelun näkökulmasta. Tiekartan tarkoituksena on näin auttaa hyvinvointialueiden alueellisten valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa mm. valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja kansallisen tuen tarjoamisen mahdollisuuksista.

Alueellisen valmistelun tiekartta valtioneuvoston Sote-uudistus -verkkosivustolla

Sote-palveluiden kehittäminen vapaaehtoisella valmistelulla

Jo ennen eduskunnan kesäkuussa hyväksymiä sote-lakeja on Varsinais-Suomessa tehty organisaatioiden yhteistä, vapaaehtoista sote-valmistelua palvelujen kehittämishankkeiden muodossa.

Tavoitteena on ollut vahvistaa yhteistyötä sote-palvelujen tuotannossa laaja-alaisesti erityisesti palvelujen sisältöjä kehittämällä.

Kehittämistä on viety eteenpäin sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamalla hankekokonaisuudella. Kokonaisuuden päähankkeet Rakenneuudistushanke sekä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma sitovat alleen joukon erilaisia sisällön ja toimintatapojen kehityskohteita.

Lisäksi Varsinais-Suomessa on käynnissä monia muita soten kehityshankkeita, joista vastaavat kunnat sekä kolmas sektori.

Lisätietoja väliaikaisesta valmistelusta ja kehittämishankkeista vshyvinvointialue.fi-sivustolta

Paikallinen valmistelu

Salossa sote-uudistuksen valmistelua varten on perustettu työryhmä, jonka puheenjohtajan toimii vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli Pahta. Ryhmän jäseniä ovat:

Hallintojohtaja Laura Ala-Hannula
Viestintäpäällikkö Teija Järvelä
Vt. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen
Sisäinen tarkastaja Sari Laakso
Vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren
Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi
Talousasiantuntija Eliisa Miller-Jukka, siht.
Kaupunginlakimies Jari Niemelä
Sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen
Vt. terveyspalveluiden johtaja Petri H. Salo
Henkilöstöjohtaja Christina Söderlund
Hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska
Tietohallintopäällikkö Marko Tanska

Työryhmä kokoontuu tässä vaiheessa noin kahden viikon välein.

Tiedotteet

Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluevaltuuston kokouksen päätökset keskiviikkona 21.9.2022
22.9.2022
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontui 21.9.2022. Aluevaltuuston listalla olleet asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kokouksessa mm. Aluevaltuustolle annettiin katsaus vuoden 2023 talousarvion ja investointien valmistelusta Aluevaltuusto sai tiedoksi kuntien ja kuntayhtymien selvitykset. Lue lisää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta. Synnöve Niemi (VTM) valittiin arviointijohtajan virkaan 1.1.2023 alkaen Hyvinvointialueen strategia hyväksytty Aluevaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen strategian. Hyvinvointialueemme olemassaolon tarkoitus on kiteytetty virkkeeseen Turvaamme, parannamme, […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 21.9.2022 klo 18
20.9.2022
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 21.9.2022 klo 18 kokoushotelli Linnasmäessä (Kristillinen opisto, Lustokatu 7, 20380 Turku). Kokouksen esityslista on julkaistu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisilla verkkosivuilla. Kokous on avoin ja median edustajat voivat halutessaan tulla seuraamaan kokousta. Pyydämme huomioimaan koronaturvallisuuden ja saapumaan vain täysin terveenä. Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta voit seurata aluevaltuuston kokousta livestriiminä. Löydät […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset tiistaina 6.9.2022
7.9.2022
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui 6.9.2022. Aluehallitukselle esitettiin tiedoksi katsaus valmistelun etenemisestä. Tavoitteena on, että varsinaissuomalaiset voivat hyvinvointialueen aloittaessa vuoden 2023 alusta asioida sosiaali- ja terveyspalveluissa kuten nytkin. Lisäksi maksuliikenteen ja palkanmaksun tulee toimia sujuvasti. Tällä hetkellä tunnistetaan suuresta muutoksesta vuodenvaihteeseen sijoittuvia riskejä ja tehdään runsaasti työtä, jotta kaikki toimisi ongelmitta. Hyvinvointialueelle siirtyy mittava määrä sopimuksia […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset perjantaina 1.7.2022
1.7.2022
Varsinais-Suomen aluehallitus valitsi kokouksessaan 1.7.2022 hyvinvointialueelle tulosaluejohtajat. Tulosaluejohtajat toimivat hyvinvointialuejohtajan välittömässä alaisuudessa ja johtavat kukin yhtä hyvinvointialueen kuudesta tulosalueesta. Tulosaluejohtajien virkoihin nimetyt henkilöt (suluissa kuukausipalkka): Ikääntyneiden palvelut, tulosaluejohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen (12 000 e) Pelastuspalvelut, tulosaluejohtaja Mika Kontio (9 500 e) Sote-palvelut, tulosaluejohtaja Mikko Pakarinen (12 000 e) Tyks/sairaalapalvelut, tulosaluejohtaja Petri Virolainen (12 500 e) Järjestämisen palvelut, järjestämisjohtaja Antti Parpo (10 500 e) Konsernipalvelut, konsernipalvelujohtaja Laura Saurama (10 500 e) Valintaprosessista vastasi aluehallituksen nimeämä […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluevaltuuston kokouksen päätökset keskiviikkona 22.6.2022
23.6.2022
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontui 22.6.2022. Esityslistalla olleet asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Esityslista on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa: Esityslistahaku (tweb.fi) Aluevaltuusto mm. keskusteli hyvinvointialuestrategian ensimmäisestä versiosta ja merkitsi sen tiedokseen. Strategian työstäminen jatkuu aluevaltuustossa sekä avainryhmien ja henkilöstön kuulemisella. Aiheesta aiemmin. Alueellinen hyvinvointikertomus merkittiin tiedoksi. Aluevaltuuston kokoonpano esitetään verkkosivulla. Aluevaltuuston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 31.8.2022. Esityslista julkaistaan neljä päivää ennen kokousta […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset tiistaina 21.6.2022
22.6.2022
Aluehallitus käsitteli Liedon, Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien hyvinvointialueen henkilöstöorganisaatiota koskevaa päätöstä (13.5.2022) koskevat oikaisuvaatimukset. Aluehallitus äänesti oikaisuvaatimuksesta. Hyvinvointialuejohtajan esityslistan mukainen päätösehdotus voitti äänin 8-7 aluehallituksen puheenjohtajan Sanna Vauranojan tekemän muutosesityksen oikaisuvaatimusten hyväksymisestä. Äänestystuloksen perusteella vaatimukset hylättiin. – Haluamme ottaa huomioon kuntien toiveet ja tarpeet hyvinvointialuetta rakentaessamme, ja siksi esitimme oikaisuvaatimusten hyväksymistä. Etsimme jatkuvasti toimivia tapoja […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 22.6.2022 klo 18
20.6.2022
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 22.6.2022 klo 18.00 kokoushotelli Linnasmäessä, osoitteessa: Kristillinen opisto, Lustokatu 7, 20380 Turku. Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa. Kokous on avoin ja median edustajat voivat halutessaan tulla seuraamaan kokousta. Pyydämme saapumaan vain täysin terveenä. Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta voit seurata aluevaltuuston kokousta livestriiminä. Löydät linkin liveen kokouspäivänä hyvinvointialueen verkkosivujen […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen nimestä järjestetään yleisökysely: osallistuminen verkossa avoinna 15. kesäkuuta asti
9.6.2022
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelu on hyvässä vauhdissa. Osana työtä hyvinvointialueelle halutaan löytää arjen käyttöön ja varsinaissuomalaisten suuhun sopiva nimi. Verkkokysely on auki viikon ajan 9.-15.6. Linkki kyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään lopullisen nimivalinnan tekemisessä. Nimestä päättää Varsinais-Suomen aluehallitus kesän kuluessa. Aluehallitus toivoo, että mahdollisimman moni osallistuu hyvinvointialueemme nimeämiseen. – Pohdimme, että nimen ideointi yhdessä tuo hyvinvointialuetta tutummaksi […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluevaltuuston kokouksen päätökset tiistaina 24.5.2022
25.5.2022
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontui 24.5.2022. Esityslistalla olleet asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Aluevaltuuston kokouksen 24.5.2022 esityslista.  Aluevaltuusto Hyväksyi henkilöstön siirtosuunnitelman päivittyvän dokumentin ja siirtosopimuksen luonnoksen Hyväksyi hyvinvointialueen hallintosäännön Valitsi arviointijohtajan avoimen viran hoitajaksi 1.6.-31.12.2022 kuntayhtymätarkastaja Synnöve Niemen. Aluevaltuuston seuraava kokous on keskiviikkona 22.6.2022. Esityslista julkaistaan neljä päivää ennen kokousta verkkopalvelussa. Linkki Varsinais-Suomen hyvinvointialueen verkkosivujen esityslistahakuun.  Aluevaltuuston pöytäkirjat […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontuu tiistaina 24.5.2022 klo 18
23.5.2022
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontuu tiistaina 24.5.2022 klo 18.00 kokoushotelli Linnasmäessä (Kristillinen opisto, Lustokatu 7, 20380 Turku). Kokouksen esityslista. Kokous on avoin ja median edustajat voivat halutessaan tulla seuraamaan kokousta. Varsinais-Suomen hyvinvointialue pyytää huomioimaan koronaturvallisuuden ja saapumaan vain täysin terveenä. Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta voit seurata aluevaltuuston kokousta livestriiminä. Striimilinkki lisätään hyvinvointialueen verkkosivuille noin […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluevaltuuston kokouksen päätökset keskiviikkona 27.4.2022
28.4.2022
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontui 27.4.2022. Esityslistalla olleet asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Linkki aluevaltuuston kokouksen esityslistaan.  Aluevaltuusto päätti, että valintatoimikunnan kokonaisarvioinnin perusteella hyvinvointialuejohtajan virkaan valitaan diplomi-insinööri, MBA Tarmo Martikainen. Lue lisää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tiedotteesta.   Aluevaltuuston seuraava kokous on tiistaina 24.5.2022. Esityslista julkaistaan neljä päivää ennen kokousta verkkopalvelussa: Esityslistahaku (tweb.fi). Aluevaltuuston pöytäkirjat julkaistaan samassa osoitteessa allekirjoittamisen jälkeen.
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluevaltuuston kokouksen päätökset keskiviikkona 27.4.2022
27.4.2022
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontui 27.4.2022. Esityslistalla olleet asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Esityslista on nähtävillä osoitteessa: Esityslistahaku (tweb.fi). Aluevaltuusto päätti, että valintatoimikunnan kokonaisarvioinnin perusteella hyvinvointialuejohtajan virkaan valitaan diplomi-insinööri, MBA Tarmo Martikainen. Lue lisää: Aluehallitus esittää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtajaksi Tarmo Martikaista. Aluevaltuuston seuraava kokous on tiistaina 24.5.2022. Esityslista julkaistaan neljä päivää ennen kokousta verkkopalvelussa: Esityslistahaku (tweb.fi). Aluevaltuuston pöytäkirjat julkaistaan […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset tiistaina 26.4.2022
26.4.2022
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui 26.4.2022. Aluehallitus teki periaatepäätöksen siitä, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen henkilöstön Työterveyspalvelut tuottaa 1.1.2023 alkaen Länsirannikon Työterveys. Asiaa käsitellään aluehallituksessa erillisestä valmistelusta kesäkuun aikana. Hallitus perusti viisi määräaikaista integraatiojohtajan virkaa ajalle 1.5.-31.12.2022. Integraatiojohtajat toimivat lautakuntien (kansalliskielilautakunta, lasten ja nuorten palveluiden valmistelulautakunta, työikäisten palveluiden valmistelulautakunta, ikääntyneiden palveluiden lautakunta, pelastustoimen palveluiden valmistelulautakunta) esittelijöinä ja osallistuvat […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 27.4.2022 klo 18
25.4.2022
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 27.4.2022 klo 18 kokoushotelli Linnasmäessä (Kristillinen opisto, Lustokatu 7, 20380 Turku). Tutustu kokouksen esityslistaan. Kokous on avoin ja median edustajat voivat halutessaan tulla seuraamaan kokousta.  Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta voit seurata aluevaltuuston kokousta livestriiminä. Löydät linkin livelähetykseen kokouspäivänä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta. Linkki lisätään noin viisi minuuttia ennen kokouksen […]
Tiedotteet
Aluehallitus esittää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtajaksi Tarmo Martikaista
20.4.2022
Varsinais-Suomen aluehallitus esittää hyvinvointialueen johtajan virkaan DI, MBA Tarmo Martikaista. Virka on tarkoitus täyttää 15. elokuuta alkaen. Valinnasta päättää aluevaltuusto keskiviikkona 27.4.2022. Nimitystä valmisteli aluehallituksen asettama toimikunta, johon kuuluivat Sanna Vauranoja, Niina Alho, Jouni Mutanen, Jukka Kärkkäinen, Laura Kaarniharju, Janina Andersson ja Niklas Guseff. – Valintatoimikunta päätyi Martikaiseen yksimielisesti. Näkemys perustuu kokonaisarviointiin, jossa otimme huomioon […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtajaksi 13 hakijaa
30.3.2022
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtajan virkaan haki määräaikaan (30.3.2022) mennessä 13 henkilöä. Tehtävään ovat jättäneet hakemuksensa: Arola-Järvi, Anna Ilmonen, Otto; Parainen Lindberg, Jukka; Hämeenlinna Martikainen, Tarmo; Tampere Mäki, Riitta-Liisa; Liedenpohja Niemi, Merja Annukka; Herrliberg, Sveitsi Parpo, Antti; Kaarina Pietilä, Mikko; Turku Saarinen, Jari; Kuopio Tollet, Jan-Johannes; Espoo Tuomolin, Petra; Turku Ujula, Jukka-Pekka; Porvoo Virolainen, Petri; Littoinen – Olen […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen hyvinvointialuejohtajan virka hakuun
13.3.2022
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtajan virka on avattu haettavaksi. Kelpoisuusehtona virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja perehtyneisyys hyvinvointialueen toimialaan. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtajan virka on avattu haettavaksi. Kelpoisuusehtona virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja perehtyneisyys hyvinvointialueen toimialaan.  Lisäksi aluehallitus määritteli, että kaksikielisen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtajan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa suomen, ruotsin ja englannin käytännön kielitaitoa sekä näkemyksellisyyttä kaksikielisten palvelujen […]
Tiedotteet
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa keskiviikkona 2.3.2022
3.3.2022
Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuusto nimesi keskuudestaan puheenjohtajiston sekä keskeisten toimielinten jäsenet. Tiedot näistä on päivitetty hyvinvointialueen verkkosivuille.  Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön sekä perusti hyvinvointialuejohtajan viran. Viran hakuprosessin aloittamisesta päättää aluehallitus. Aluevaltuuston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 30.3.2022 klo 17. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä hyvinvointialueen verkkosivuilla. 
Tiedotteet
Varsinais-Suomen ensimmäinen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 2.3.2022 klo 17
25.2.2022
Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa keskiviikkona 2.3.2022 klo 17.00 kokoushotelli Linnasmäessä, osoitteessa: Kristillinen opisto, Lustokatu 7, 20380 Turku. Kokouksen esityslista.  Kokous on avoin ja median edustajat voivat halutessaan tulla seuraamaan kokousta. Pyydämme huomioimaan koronaturvallisuuden ja saapumaan vain täysin terveenä. Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta voit seurata aluevaltuuston kokousta livestriiminä. Löydät linkin liveen kokouspäivänä hyvinvointialueen verkkosivujen etusivulta uuden osion Aluevaltuusto ja […]