Hyppää sisältöön

Ryhmätoiminta

Terveyspalvelut tarjoavat kuntalaisille erilaisia terveyttä edistävää ryhmäneuvontaa. Ryhmäneuvonnalla ennaltaehkäistään pitkäaikaissairauksia ja tuetaan ryhmäläisten omahoitoa.

Ryhmäneuvonnassa painottuu osallistujien oman motivaation lisäksi ammatillinen ohjaus ja muiden ryhmäläisten vertaistuki.

Ryhmien toiminnasta voi kysyä esimerkiksi oman terveysaseman sairaanhoitajalta tai aikuisneuvonnan terveydenhoitajalta.
Aikuisneuvonnan terveydenhoitajien yhteystiedot