Hyppää sisältöön

Potilaan oikeudet

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Salon asukkaille tarjottavat palvelut ja toimipisteet säilyvät ennallaan, mutta näiden sivujen sisältöä ei enää päivitetä. Ajankohtaisin tieto löytyy osoitteesta varha.fi.

Katso ajankohtaisin tieto täältä

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (PotL) 1992/785, finlex.fi

Lain tarkoituksena on taata potilaalle:

  • hoitoon pääsy
  • itsemääräämisoikeus
  • hyvä hoito ja kohtelu
  • tietojen saaminen
  • oikeus muistutuksen ja kantelun tekemiseen

Mikäli edellä mainituissa asioissa ilmenee ongelmia, tulee ensisijaisesti pyrkiä selvittämään asia hoitoon osallistuneiden henkilöiden ja heidän esimiestensä kanssa.

Mikäli keskusteluissa hoitohenkilöstön kanssa ei päästä potilasta tyydyttävään ratkaisuun, voi hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymätön potilas tehdä muistutuksen terveydenhuollon vastaavalle johtajalle tai kantelun aluehallintovirastolle (Avi) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaiselle (Valvira).

Potilaalla on myös oikeus saada omat tai huollossaan olevien alaikäisten lastensa potilastiedot, ellei tietojen luovuttamiselle ole lainsäädännöllä perusteltua estettä.

Valvira on julkaissut oppaan Potilaan oikeudet

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtäviä ovat:

  • neuvoa potilasta hänen asemasta ja oikeuksista
  • neuvoa toimista, joihin voi ryhtyä tyytymättömyystilanteessa
  • avustaa muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa

Potilasasiamies ei kuitenkaan tee päätöksiä eikä ota kantaa henkilökunnan toimintaan. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.