Hyppää sisältöön

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten palvelujen tarkoituksena on tukea ja ohjata kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan sekä edistää kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisimman itsenäistä suoriutumista päivittäisistä toiminnoista.

Asumispalvelut ja tukiasuminen

Kehitysvammaisten asumispalveluita järjestetään autetuissa ja ohjatuissa ryhmäkodeissa eri puolilla kaupunkia sekä tuettua asumista asukkaiden omissa kodeissa.

Työ- ja päivätoiminta

Työtoimintaa järjestetään Salon ja Perniön toimintakeskuksissa. Toimintakeskuksissa on erilaisia työryhmiä, joissa tehdään mm. alihankinta-, puu-, kutomo- ja keittiötöitä. Työtoimintaan kuuluu myös avotyö, jossa asiakas työskentelee ulkopuolisessa työpaikassa mutta työstä saatu korvaus on työosuusraha. Tuetussa työssä ja palkkatyössä asiakas tekee työsopimuksen työnantajan kanssa. Työhönvalmennuksesta ja myös työnantajapuolen ohjauksesta ja tuesta vastaavat kehitysvammahuollon ammattitaitoiset ohjaajat.

Päivätoimintaa järjestetään Halikon Päivähelmessä, sekä Kiskossa ryhmäkoti Kalliokodin yhteydessä toimivassa Kuusituvassa. Senioritoimintaa järjestetään tällä hetkellä ryhmäkodin tiloissa pienelle asiakasryhmälle. Päivätoiminta rakentuu pienimuotoisista tehtävistä koostuvasta toiminnasta, ulkoilusta, sekä mukavasta yhdessäolosta. Toimintapäivä suunnitellaan yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen.

Toimintayksikköön sijoittumiseen vaikuttaa asiakkaan toimintakyky, tuen tarve, asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja yksikön paikkatilanne. Jokainen sijoittelu suunnitellaan yksilöllisesti.

Tilapäishoito

Tilapäishoidon tavoitteena on tukea vanhempia jaksamaan vaikeassa ja vaativassa hoitotyössä. Hoitoa järjestetään mm. tilapäishoitoyksikkö Elmerin tiloissa tai perhehoitona mahdollisuuksien mukaan.

Kehitysvammaisten palvelujen tarkoituksena on tukea ja ohjata kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan sekä edistää kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisimman itsenäistä suoriutumista päivittäisistä toiminnoista.

Ajankohtaista

Kehitysvammahuollon asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan omavalvontasuunnitelmat

Kehitysvammahuollon asumipalveluiden omavalvontasuunnitelma (1,09 Mt)

Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnan omavalvontasuunnitelma (1,02 Mt)