Hyppää sisältöön

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen

Työhönvalmennuksen toimipiste sijaitsee osoitteessa Örninkatu 15, ovi 22, 24100 Salo.

Kehitysvamma tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Selkeys, toistot ja työnräätälöinti auttavat kehitysvammaista selviytymään työtehtävistä.

Kehitysvammaisia työskentelee sekä osa- että kokoaikaisissa töissä. Osa-aikatyössä töitä voi olla vaikkapa kahtena päivänä viikossa 3-4 tuntia kerrallaan. Työtunteja rajoittava toinen tekijä on sosiaaliturva. Suurin osa kehitysvammaisista aikuisista saa työkyvyttömyyseläkettä. Näin ollessa ansioraja on 737,45 euroa/kk. Ansiotuloraja on sidottu kansaneläkeindeksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että ansiotuloraja tarkistetaan vuosittain.

Palkkatuki

Palkkatuki on tarkoitettu työttömän työnhakijan työllistämiseksi silloin, kun henkilöllä on vamma, joka vaikuttaa tehtävistä suoriutumiseen ja työnantaja käyttää tavallista enemmän aikaa ohjaukseen. Kehitysvammaisuuden perusteella myönnetty palkkatuki on yleisimmin 50%. Se myönnetään määräajaksi, enimmillään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Palkkatuen suuruus ja kesto määräytyvät tapauskohtaisesti. Palkkatuki on harkinnanvarainen ja perustuu hakijan palvelutarpeeseen.

Työkokeilu

Työkokeilun aikana työnantaja selvittää työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jaksamista työpaikalla. Työkokeilu ei ole työsuhde. Työkokeilu voi kestää samalla työnantajalla enintään 6 kuukautta. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4-8 tuntia päivässä.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksessa työhönvalmentaja tukee työnhakijaa ja työnantajaa työsuhteen syntymisessä, työn aloittamisessa ja työsuhteen jatkuvuuden varmistamisessa. Työhönvalmentaja muun muassa etsii työhön soveltuvan henkilön, neuvoo työllistämistukien hakemisissa, auttaa työtehtävien muotoilussa ja käy työsuhteen aikana tukikäynneillä työpakoilla. Työhönvalmentajan palvelut ovat työnantajalle maksuttomia.

Työnantaja, otathan yhteyttä! Keskustelemme mielellämme lisää kehitysvammaisten työllistymisestä.