Hyppää sisältöön

Työ- ja päivätoiminta

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Salon asukkaille tarjottavat palvelut ja toimipisteet säilyvät ennallaan, mutta näiden sivujen sisältöä ei enää päivitetä. Ajankohtaisin tieto löytyy osoitteesta varha.fi.

Katso ajankohtaisin tieto täältä

Salon työ- ja toimintakeskus

Salon työ- ja toimintakeskuksessa tarjotaan mielekästä ja monipuolista toimintaa erilaisissa ryhmissä. Tehtävien suunnittelu lähtee asiakkaan vahvuuksista ja mieltymyksistä. Työtehtäviin kuuluu mm. keittiö- ja puhtaanapitotöitä, käden taidollisia töitä, sekä eri yrityksille tehtävää alihankintatyötä. Toimintakeskuksessa harjoitellaan työelämän sääntöjä. Toiminnan aikana on mahdollisuus osallistua omakustanteisesti erilaisiin harrasteryhmiin, kuten liikunta- ja taideryhmiin.

Tervetuloa mukavaan porukkaan!

Perniön toimintakeskus

Perniön toimintakeskuksessa tarjotaan kuntouttavaa, aktiivista ja mielekästä toimintaa. Toiminta räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin, itsenäisyyden ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen sekä sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen ylläpysyminen ja edistäminen. Perniön toimintakeskus tarjoaa monipuolisesta, ohjattua toimintaa ja mahdollisuuden osallistua mm. piha- ja puutarhatöihin, keittiötöihin, siivoukseen ja puhtaanapitoon, sähkölaitteiden purkuun, bänditoimintaan sekä erilaiseen liikuntaan.

Avotyö ja työvalmennus

Avotyössä ja työvalmennuksessa asiakkaat toimivat yksilöllisesti järjestetyissä työpaikoissa. Myös heidän työaikansa ja -tehtävänsä räätälöidään yksilöllisesti. Tavoitteena on edistää asiakkaan työelämäntaitoja sekä edistää asiakkaan sopeutumista yhteiskunnan työmarkkinoihin ja normeihin.  Samalla kartoitetaan soveltuvuutta, työkykyä ja voimavaroja työelämään. Ohjaajat/työvalmentajat ovat avotyöntekijän ja työnantaja tavoitettavissa ja tukena avotyösuhteen ajan. Asiakas on huoltosuhteessa Salon kehitysvammahuoltoon. Avotyöntekijöillä on myös mahdollisuus osallistua kehitysvammahuollon järjestämään viriketoimintaan ja retkiin.

Avotyö ja työvalmennus tukee asiakkaan mahdollista siirtymistä työllistymiseen ja TE-palveluiden piiriin. Toiminta tuo myös näkyvyyttä kehitysvammaisen työlle yhteiskunnassa.

Päivätoiminta

Päivätoiminta Päivähelmi on paljon tukea ja apua tarvitsevien vaikeimmin vammaisten päivätoimintayksikkö. Päivähelmen tavoite on opittujen taitojen ylläpitäminen, sosiaalinen kanssakäyminen, sekä pienten toimintahetkien järjestäminen, asiakkaan kunto ja jaksaminen huomioiden. Päivätoiminta rakentuu mukavan yhdessäolon ja tekemisen ympärille sekä retkistä lähiympäristöön.

Päivätoiminta Pienryhmä on suunnattu autisminkirjon asiakkaille, yksilöllisesti kunkin asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Ryhmän tavoitteena on tarjota mielekästä ja virikkeellistä tekemistä yksilöllisesti asiakkaan taidot ja mielenkiinnonkohteet huomioiden. Ryhmässä harjoitellaan sosiaalisia tilanteita sekä vuorovaikutustaitoja. Tärkeä osa arkeamme on myös jo opittujen taitojen ylläpito. Yhdessä tekeminen, uusien asioiden kokeminen, osallistuminen, sekä onnistuminen on meille tärkeää. Kommunikaation tukena käytämme yksilöllisesti strukturoitua päiväjärjestystä, tukiviittomia sekä kuvia.