Hyppää sisältöön

Työ- ja toimintayksiköiden kuvaukset

Salon työ- ja toimintakeskus

Salon työ- ja toimintakeskuksessa käy päivittäin noin 70 asiakasta. Heidän ohjauksesta vastaa 10 ammattilaisen joukko, joka koostuu ohjaajista, hoitajista ja avustajista.

Työ- ja toimintakeskuksessa järjestetään työtoimintaa eriasteisesti kehitysvammaisille henkilöille mukavasti pienryhmissä. Työtehtävät koostuvat erilaisista kokoonpanotöistä, puu- ja käsityötehtävistä sekä keittiö- ja puhtaanapitotöistä. Työpäivien aikana toteutetaan myös harrastustoimintaa liikunnan ja taiteen parissa. Työ- ja toimintakeskuksen ulkopuolella toimintamuotoja ovat mm. senioritoiminta ja ulkotyö.

Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään työtehtäviä oman toimintakyvyn ja mielenkiinnon mukaan. Työkeskukselta starttaavat arkipäivisin kehitysvammahuollon kaksi avohuollon ohjaajaa omiin kohteisiinsa.

Alihankintaryhmä

Ryhmässä toimii eritasoisia asiakkaita ja ohjauksesta vastaa 1 hoitaja. Ryhmässä tehdään ympärivuotisesti Pinetta- tuotteelle alihankintatöitä. Pinetan töitä riittää myös naapuriryhmiin. Ryhmän päivittäisiin askareisiin kuuluu ruuvinpussitustyöt, jotka ovat osittain Pinetan töitä ja osa talon omia työtehtäviä. Tiistaisin on ruuanlaittopäivä. Asiakkaat osallistuvat työpäivän puitteissa myös muihin Työ- ja toimintakeskuksen järjestämiin oheistoimintoihin.

Yleisryhmä

Ryhmässä toimii eritasoisia asiakkaita 1 hoitajan tuen avustuksella.
Työtehtävinä ryhmässä on ruuvien pussitus, videokasettien purkaminen, muut purkamistyöt, lajittelu, sanomalehtien avaaminen, kukkien kastelu, askartelu, sukkien kutominen, sekä vohvelitöiden kirjailu. Työtehtäviin kuuluu myös erilaisia siivoustehtäviä työ- ja toimintakeskuksen tiloissa.

Nuorisoryhmä

Ryhmä koostuu peruskoulun tai jatko- opiskelun päättäneistä nuorista. Ryhmää ohjaa 1 hoitaja. Nuorisoryhmässä asiakas tutustuu erilaisiin kokoonpano- ja kädentaidon töihin, sekä samalla harjoittelee valmentavan koulutuksen lailla elämänhallinnan ja arjen askareita erilaisten tehtävien muodossa. Nuorisoryhmästä on hyvä ponnistaa uusiin haasteisiin, kuten jatko- opintoihin, muihin toimintaryhmiin tai vaikka avo- tai tuetun työn markkinoille.

Pienryhmä

Ryhmässä työskentelee autisminkirjoon kuuluvia asiakkaita 1 ohjaajan ja 2 avustajan luotsatessa toimintaa. Ryhmän tavoitteena on järjestää yksilöllinen ja mahdollisimman strukturoitu työtoiminta asiakkaan oman valinnan mahdollisuutta kannustaen. Ryhmässä harjoitellaan ja mahdollistetaan sosiaalisten taitojen käyttöä ja ohjauksen tukena käytetään kuvaohjausta. Ryhmän toiminnoissa korostuu PCS- kuvien käytön tärkeys sekä niiden kertaaminen. Toiminnassa huomioidaan myös aistituntemuksien käyttö. Toimintaa kuuluu liikunta ja mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin osallistuminen

Kutomo

Kutomo on Salon työ- ja toimintakeskuksen perinteinen toimintaryhmä. Sitä ohjaa 1 ohjaaja. Ryhmässä toimii eritasoisia asiakkaita. Kutomosta löytyy kahdeksat kangaspuut, joissa kaikissa työskennellään. Ne jotka eivät työskentele kangaspuilla, tekevät erilaisia käsitöitä.

Keittiöryhmä

Ryhmässä toimii eriasteisesti kehitysvammaisia henkilöitä. Osa ryhmän asiakkaista tarvitsee vain vähän ohjausta päivän toiminnoissa, osa tarvitsee päivittäin jatkuvaa ohjausta keittiötöissä. Keittiöryhmäläiset kattavat pöydät, sekä huolehtivat tavarat tarjoilulinjastoon. Aamupäivisin asiakkaat huolehtivat myös pyykkihuollosta, saniteettitilojen siivouksesta ja yleisestä siisteydestä. Iltapäivällä työtehtäviin kuuluu astioiden tiskaus ja ruokasalin siivous. Myös kahvinkeitto kuuluu heidän työhönsä.

Paja

Tällä hetkellä ryhmässä on 10 asiakasta. Paja on tarkoitettu lievästi-/ keskiasteisesti kehitysvammaisille henkilöille tai henkilöille jotka eivät toimintakykynsä vuoksi pärjää muiden sosiaalipuolen palveluiden toiminnoissa. Ryhmän toimintoihin kuuluu huonekalujen fiksausta, linnunpönttöjen, pannunalusten yms. tarvekalujen valmistusta. Lisäksi ryhmä osallistuu siivous- ja keittiötöihin Työ- ja toimintakeskuksella. Pajalla on myös oma ulkotyö- / kunnostusryhmä!
Paja voi toimia asiakkaalle ponnahduslautana avotyömarkkinoille!

Kädentaidot

Asiakkaita ryhmässä on 9. Ryhmässä toimii eritasoisia asiakkaita, mutta kaikki ryhmän jäsenet kommunikoivat puheella. Osa asiakkaista tekevät omia tarkasti valittuja töitänsä, mutta osa porukasta osallistuu kokeilemaan erilaisia ja uusia työtehtäviä. Ryhmän työtehtäviin kuuluu mm. huovutus, paperimassatyöt, betonityöt sekä erilaiset muut askartelut. Ryhmässä pyritään kokeilemaan erilaisia työtapoja ja saamaan kunkin asiakkaan vahvuudet esiin.

Seniorikerho

Asiakkaita senioriryhmässä käy päivittäin 5-6, kaikki ikääntyneitä. Toiminta painottuu sosiaaliseen kanssakäymiseen, viriketoimintaan ja mukavaan yhdessä oloon. Eri päivillä on omat teemansa: maanantaisin liikutaan, tiistaisin musiikkia, keskiviikkona on pelipäivä ja torstaisin pidetään levyraati. Kerho toimii neljänä arkiaamupäivänä ryhmäkoti Ylermin tiloissa.

Avotyö

Salon kehitysvammahuollon avotyötoiminnassa on tällä hetkellä kymmeniä avotyöntekijöitä, jotka työskentelevät ympäri Salon seutua. Avotyötä luotsaa 2 ohjaajaa. Avotyötoiminnan tarkoitus on edistää ja tukea kehitysvammaisen elämää sekä sopeuttaa avotyöntekijä yhteiskunnan työmarkkinoihin ja normeihin. Tavoitteena on tuoda näkyvyyttä kehitysvammaisen työpanokselle yhteiskunnassa. Avotyöohjaajien tehtävänä on ohjata ja tukea avotyössä käyviä kehitysvammaisia ja heidän työpaikkaohjaajiaan. Avotyönohjaajat etsivät soveltuvia avotyöpaikkoja sekä järjestävät ja kehittävät avotyötoimintaa. He arvioivat “tulevan työntekijän” ominaisuuksia ja vahvuuksia sekä tekevät työpaikkakäyntejä työpaikoille. Avotyönohjaus käsittää kokonaisvaltaista työhönvalmennusta. Avotyöntekijä on huoltosuhteessa kehitysvammahuoltoon. Jokaiselle avotyöntekijälle suunnitellaan omat työajat ja työtehtävät. Tuetussa ja palkkatyössä olevilla kehitysvammaisilla on myös oikeus kehitysvammahuollon työhönvalmennukseen työpaikoilla.

Perniön toimintakeskus

Perniön toimintakeskus tarjoaa kuntouttavaa, aktiivista ja mielekästä toimintaa n. 35 kehitysvammaiselle. Asiakkaiden mielekkäästä päivästä vastaa 3 ohjaajaa. Toimintaa tarjotaan pääasiallisesti Perniön alueella asuville. Toiminta räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin, itsenäisyyden ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen sekä sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen ylläpysyminen ja edistäminen.
Perniön toimintakeskus tarjoaa monipuolisesta, ohjattua toimintaa ja mahdollisuuden osallistua mm. piha- ja puutarhatöihin, keittiötöihin, siivoukseen ja puhtaanapitoon, sähkölaitteiden purkuun sekä erilaiseen liikuntaan. Kestävän kehityksen huomioiminen on tärkeää.

Päivähelmi

Päivähelmi on paljon tukea ja apua tarvitsevien vaikeimmin vammaisten päivätoimintayksikkö. Päivähelmessä työskentelee 1 ohjaaja, 1 hoitaja ja 4 avustajaa. Päivähelmen toiminnan tavoitteita ovat sosiaalisten taitojen tukeminen ja kehittäminen, itsenäistymisessä tukeminen, jo opittujen taitojen ylläpitäminen ja uuden oppiminen. Jokaisen taidot ja mielenkiinnonkohteet huomioidaan suunniteltaessa toimintaa.
Päivätoiminta rakentuu mukavan yhdessäolon ja tekemisen ympärille, aistielämyksiä unohtamatta. Päivän aikana mm. ulkoillaan ja kuunnellaan musiikkia ja tarinoita. Musiikkituokioissa jokaisella on mahdollisuus myös itse tuottaa musiikkia erilaisilla soittimilla. Päivätoiminnassa tehdään myös pieniä kodin askareita esim. pyykkihuoltoa, leivontaa. Ajoittain Päivähelmessä leijaileekin itseleivottujen sämpylöiden tuoksu.
Aistimaailmaa tuodaan asiakkaiden keskuuteen taidetoiminnan avulla, maalauksen tai piirtämisen, askartelun tai huovuttamisen kautta. Päivähelmen väki käy myös taidenäyttelyissä tai pienimuotoisissa tapahtumissa, sekä tekevät retkiä lähiympäristöön ja vähän kauemmaskin pienissä ryhmissä. Pari kertaa vuodessa pyritään mahdollistamaan koko Päivähelmeä koskeva retki.