Hyppää sisältöön

Vammaisten palveluiden asiakasmaksut

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Salon asukkaille tarjottavat palvelut ja toimipisteet säilyvät ennallaan, mutta näiden sivujen sisältöä ei enää päivitetä. Ajankohtaisin tieto löytyy osoitteesta varha.fi.

Katso ajankohtaisin tieto täältä

Palveluasuminen

Ateriat

Aamupala
2,30 € valmis ateria
1,10 € aterian raaka-aineet
Lounas
4,40 € valmis ateria
2,40 € aterian raaka-aineet
Välipala
1,05 € valmis ateria
0,50 € aterian raaka-aineet
Päivällinen
4,00 € valmis ateria
2,00 € aterian raaka-aineet
Iltapala
1,90 € valmis ateria
1,00 € aterian raaka-aineet

Yhteensä kaikki ateriat valmiina 13,65 €
Yhteensä aterioiden raaka-aineet 7,00 € (aterioiden raaka-aineet veloitetaan, kun asiakas osallistuu ruokien valmistukseen, vrt. ohjattu asuminen)

Työ- ja päivätoiminta lounas (sis. kahvi) 4,80 €

Muu ylläpito

Yleiskulut

Yleiskulut tehostettu palveluasuminen / kehitysvammaisten ryhmäkoti 26,30 € / kk
Siivousvälineet ja -aineet, käsidesit yhteisissä tiloissa, talous- ja wc-paperit, yleinen viihtyvyys, yhteisten tilojen kalustus, yhteiset sanoma- ja muut lehdet

Pyykkihuolto 10,80 € / kk
Laite-, tarvike- ja pesuainekulut

Henkilökohtainen hygienia 5,50 € / kk
Pesuaineet, pesunesteet, perusvoiteet, perus hampaiden puhdistusvälineet ja hammastahnat

Saunamaksu 10,40 € / kk

Kaikki yhteensä 53,00 € / kk

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset

Vammaispalveluna myönnetty työ- tai päivätoimintamatkakuljetus 2,50 € / suunta
Vammaispalveluna myönnetty opiskelumatka 43,00 € / kk
Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluva alle 20-vuotias henkilö 0,00 €
7-16 -vuotiaat Salon alueella 1,70 € / suunta
Yli 17-vuotiaat / aikuiset Salon alueella 3,30 € / suunta
Muilla matkoilla, jotka kohdistuvat Salon ulkopuolelle, noudatetaan Matkahuollon kilometripohjaista omavastuutaksaa (lapset = alle 12-vuotiaat)

Tilapäinen asumispalvelu ja tilapäinen perhehoito

Huom! Ilman pätevää syytä peruuttamatta jätetystä tilapäishoidosta (alle 24 tuntia sovittuun alkamisaikaan) peritään asiakkaalta yhden vuorokauden tilapäishoidon maksu (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 §).

  • Yli 16-vuotiaat (sis. ateriat ja muu ylläpito) 25,00 € /vrk
  • Yli 16-vuotiaat osapäivähoito (alle 4 tuntia kerrallaan) saadut ateriat
  • Alle 16-vuotiaat osapäivähoito (iltapäivähoito tai loma-ajan päivähoito ark. klo 17 saakka tai alle 4 tuntia kerrallaan, ei voida yhdistää toisiinsa) Maksuton
  • Alle 16-vuotiaat yli vuorokauden kestävä hoito (sis. ateriat ja muu ylläpito) 18,50 € / vrk
  • Omaishoidonvapaat (3 vrk/kk) Maksuton
  • Asumiskokeilu (max. 3 kk yhtäjaksoisesti) 25,00 € / vrk (sis. ateriat)

Pitkäaikainen perhehoito ja pitkäaikainen laitoshoito

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 4 § ja 7 c §

Kunta tai kuntayhtymä saa periä pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalta kuukausimaksun. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. Kunnan tai kuntayhtymän on maksua määrätessään huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 167 euroa (v. 2022) kuukaudessa.

Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät perhehoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan. Jos perhehoito on sisällytetty kehitysvammaisen henkilön erityishuolto-ohjelmaan, on erityishuolto maksutonta tietyin laissa mainituin poikkeuksin, mutta ylläpidosta voidaan periä maksu.

Erityishuoltona myönnetty perhehoidon täysi ylläpitomaksu sisältää vuokran, ateriat sekä ylläpidon.

Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 c § mukainen käyttövara. Asiakas toimittaa tuloselvityksen vammaispalveluihin asiakasmaksupäätöstä varten.

Ylläpitomaksu erityishuoltona myönnetystä pitkäaikaisesta perhehoidosta:

  • vuokra: Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista, 15 % asumiskuluista asunnon sijaintipaikkakunnan mukaan määräytyvästä asumiskustannuksesta + perusomavastuu (86,87 € / kk + 52,66 € / kk =139,53 € / kk)
  • muu ylläpitomaksu vuodelle 2022 (sis. henkilökohtaiseen hygieniaan tarvittavat aineet, siivous- ja pyykkihuollon välineet ja –aineet, yleinen viihtyvyys, tilojen kalustus) = 53 € /kk
  • ateriat (pelkät raaka-aineet) 7,00 € vrk x 30 = 210 € / kk

yhteensä 402,53 € / kk