Hyppää sisältöön

Palveluseteli

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Salon asukkaille tarjottavat palvelut ja toimipisteet säilyvät ennallaan, mutta näiden sivujen sisältöä ei enää päivitetä. Ajankohtaisin tieto löytyy osoitteesta varha.fi.

Katso ajankohtaisin tieto täältä

Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan järjestämälle palvelulle. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta palveluntarpeen arvioinnin perusteella niille asiakkaille, jotka täyttävät palvelun saamisen kriteerit. Asiakas päättää ottaako palvelusetelin käyttöön. Palveluseteli on määrärahasidonnainen palvelu.

Asiakas tai hänen virallinen edustajansa valitsee sopivan palveluntuottajan palvelukohtaisesta tuottajarekisteristä. Asiakas on yhteydessä valitsemaansa palveluntuottajaan saadakseen tietoa palvelun järjestymisestä ja tarkoista hinnoista. Asiakas tekee valitun palveluntuottajan kanssa palvelusopimuksen palvelun hinnasta ja sisällöstä. Sopimussuhdetta (asiakas ja palveluntuottaja) koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Salon kaupungin vammaispalvelut hakee jatkuvalla haulla palveluntuottajia henkilökohtaisen avun palvelusetelin palveluntuottajiksi.

Sosiaali- ja vanhuspalveluiden palvelusetelisääntökirjat –
Vammaispalvelut henkilökohtainen apu (pdf)

Palvelusetelituottajat henkilökohtainen apu (pdf) (122,58 Kt)

Palvelusopimus palveluseteli henkilökohtainen apu (pdf) (128,97 Kt)

Hakulomakkeet ja liitteet

Palveluntuottaja toimittaa alla olevan listan mukaiset liitteet uuden ilmoituksen mukana. Jos palveluntuottaja on toimittanut vaadittavat liitteet kolmen kuukauden sisällä Salon kaupunkiin, niin liitteitä ei tarvitse toimittaa uudestaan. Tällaisessa tilanteessa palveluntuottaja ilmoittaa, missä yhteydessä liitteet on toimitettu.

Vuosittain päivitettävät liitteet:

  • ajantasainen omavalvontasuunnitelma
  • ajantasainen henkilöstöluettelo vakansseineen/nimikkeineen ja koulutus- ja täydennyskoulutustietoineen, sisältäen koko toimintayksikön henkilöstön
  • toimintakertomus/toimintaseloste, joka sisältää mm. seuraavat koko toimintayksikköä koskevat tiedot
  • asiakkaiden lukumäärät palvelukokonaisuuksittain
  • keskeisten laatutavoitteiden toteutuminen/asiakastyytyväisyysseurannan tulokset
  • reklamaatiot, valitukset ja kantelut: niiden syyt sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet

Palvelusetelituottajaksi ilmoittautumislomake (pdf) (145,04 Kt)

Vuosittain toimitettavat liitteet (pdf) (127,22 Kt)