Hyppää sisältöön
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään henkilöille, joilla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista. Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Kaikille asiakkaille tehdään tarvittaessa palvelusuunnitelma.

Kunnan tulee järjestää vaikeavammaisille henkilöille kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välttämättömät välineet, koneet ja laitteet, palveluasuminen ja päivätoiminta.

Toimintaan varatun määrärahan ja harkinnan puitteissa järjestetään kaikille vammaisille henkilöille sopeutumisvalmennusta, avustusta päivittäisistä toiminnoista tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin, tukea ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin sekä muihin tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Palvelut edellyttävät, ettei henkilölle ole tarjolla riittäviä ja sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Palvelut ovat hakijoille maksuttomia, lukuun ottamatta kuljetuspalveluja, joista peritään omavastuuosuus julkisen liikenteen taksan mukaan.

Palveluja haetaan hakemuslomakkeella. Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Tehdaskatu 2
24100 Salo

Postiosoite
PL 80
24101 Salo

Puhelinaika ma-pe klo 11.00-12.00

110-tien pohjoinen puoli

Sosiaalityöntekijä
Tuulikki Tocklin
02 778 3390

Sosiaaliohjaaja
Sari Hiljanen
02 778 3576

110-tien eteläinen puoli

Määräaikainen sosiaaliohjaaja
Pauliina Sillanpää
02 778 3112

Sosiaaliohjaaja
Päivi Lehtola
02 778 3110

Koko kaupungin alue

Sosiaaliohjaaja
Laura Kullberg
02 778 3575
Kuljetuspalvelut ja erityishuolto-ohjelman mukaiset palvelut

Sähköposti on muotoa
etunimi.sukunimi@salo.fi

Sähköinen yhteys ei ole suojattu, joten emme voi käsitellä asiakasasioita sähköpostitse.