Jälkihuolto

Lapsella tai nuorella on oikeus jälkihuoltoon lastensuojelulain 40 §:n mukaisen sijoituksen jälkeen. Lapsella on oikeus jälkihuoltoon myös avohuollon sijoituksen jälkeen, jos sijoitus kodin ulkopuolelle on kestänyt vähintään puoli vuotta.

Jälkihuollettavalle nimetään oma jälkihuollon ohjaaja, joka toimii vastuutyöntekijän nuoren asioissa. Mikäli jälkihuollettava on alaikäinen tai sijoitus jatkuu jälkihuollon tukitoimena, toimii hänen vastuutyöntekijänään oma sosiaalityöntekijä. Lisäksi nuori voi saada tukea esim. perhetyöntekijältä.
Nuoren saama tuki voi olla esim. asioiden hoitaminen virastoissa, kodinhoitoon liittyvä opastus jne.
Jälkihuollon palvelut määritellään asiakassuunnitelmassa ja jälkihuollossa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden nuoren asioita hoitavien tahojen kanssa. Jälkihuoltoon siirrytään sijaishuollosta suunnitelmallisesti ja itsenäistyvän nuoren tukeminen aloitetaan tiiviinä jo sijoituksen aikana.

Jos Salon sijoittama nuori itsenäistyy toiselle paikkakunnalle kuin Saloon, tehdään jälkihuollon asiakassuunnitelma yhteistyössä asuinkunnan kanssa. Yhteyshenkilönä muilla paikkakunnilla asuvien jälkihuollettavien asioissa toimivat jälkihuollon ohjaajat Sari Vuori, p. 02 778 3101 ja Heikki Väisänen, p. 02 778 3012.