Lastensuojelun perintä sijoituksen aikana

Lastensuojelun sijaishuollon aikaisista asiakasmaksuista määrätään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992 7 §). Käytännössä maksujen periminen sijoituksen aikana tarkoittaa lapsen Kela-etuuksien sekä mahdollisten Kela-etuuksien lapsikorotusten perimistä Salon kaupungille. Lisäksi molemmille vanhemmille vahvistetaan elatusapu, joka tulee maksettavaksi kuukausittain koko sijoituksen ajan.

Vanhempien maksettavaksi tuleva elatusapu määritellään normaaliin tapaan lastenvalvojan vastaanotolla. Lapselle haetaan elatusavun vahvistamiseksi edunvalvojan sijainen käräjäoikeudesta. Edunvalvojan sijainen valvoo asiassa lapsen etua ja hyväksyy elatussopimuksen lapsen puolesta.