Adoptioneuvonta

Perheillä on oikeus saada adoptioneuvontaa perheen sisäisissä, kotimaisissa sekä kansainvälisissä adoptioasioissa. Adoptioneuvontaa voidaan antaa lapsen vanhemmalle, joka haluaa antaa alaikäisen lapsen adoptiolapseksi, lapselle itselleen sekä henkilölle, joka aikoo adoptoida lapsen.

Adoptioneuvonnan tarkoituksena on adoptioon liittyvässä asiassa valvoa lapsen etua sekä neuvotteluilla ja toimenpiteillä auttaa lasta, lapsen vanhempia ja adoptionhakijoita ennen kuin tuomioistuin vahvistaa adoption sekä tarvittaessa myös sen jälkeen.
Kun adoptio on vahvistettu käräjäoikeudessa, adoptoitua lasta pidetään adoptiovanhempien eikä aikaisempien vanhempien lapsena. Tämän myötä lapselle muodostuu sukulaisuussuhde ja perintöoikeus adoptiovanhempiinsa ja näiden sukuun. Lapsella on oikeus saada elatusta uusilta vanhemmiltaan. Adoption myötä lapsen sukulaisuussuhde biologisiin vanhempiinsa katkeaa. Lisäksi heidän elatusvelvollisuutensa ja huoltajuutensa päättyvät.

Salossa adoptioneuvontaa antavat lastenvalvojat perheen sisäisissä adoptioasioissa. Muissa adoptioasioissa kaupungilla on sopimus neuvonnan antamisesta Pelastakaa Lapset r.y.:n kanssa, johon voitte olla suoraan itse yhteydessä. Adoptioneuvonta vie yleensä aikaa, esimerkiksi kansainvälisissä adoptioissa adoptioneuvonnan tulee kestää vähintään 6 kk. Adoptioneuvonnan lisäksi kansainvälistä adoptiota toivovan perheen tulee valita varsinaista adoptiota hoitava palveluntuottaja. Näitä ovat Suomessa Pelastakaa Lapset r.y., Interpedia ja Helsingin kaupunki. Adoptiot vahvistaa käräjäoikeus.