Asiakasmaksut

Asiakkaalla on mahdollisuus saada kaupungin laskut myös suoramaksuna
tai eLaskuna. Suoramaksusopimuksen voi tehdä pankin konttorissa
ja eLaskusopimuksen verkkopankissa.

Vuosimaksu
41,20 / kalenterivuosi

Käyntimaksu
20,60 / kerta (0 - 17 v. maksuton)
Mikäli asiakas ei suorita vuosimaksua, peritään häneltä käyntimaksu jokaiselta kerralta.

Sairaanhoitajakäyntimaksu
11,20 / kerta
Peritään enintään kolmelta käyntikerralta kalenterivuodessa

Lisätietoa sairaanhoitajakäynnistä perittävästä maksusta

Päivystyskäyntimaksu arkisin klo 20 - 08, la - su ja pyhäpäivät
(0 - 17 v. maksuton)
41,20

Ulkokuntalaisen käyntimaksu
20,60

Ulkomaalaisten käyntimaksut:
EU-maalaisen käyntimaksu
20,60
Ulkomaalainen, työlupa
20,60
Ulkomaalaisen käyntimaksu
201,60

Käyttämätön ja perumaton
ajanvaraus, 15 v. täyttäneiltä
(lääkärin ja hammashuollon
vastaanotto)
50,80

Vaativa ostopalvelu
Magneetti- tai hermoratatutkimus
41,20 / tutkimuskerta

Vuodeosastohoito, lyhytaikainen
48,90 / hoitopäivä

Vuodeosastohoito, pitkäaikainen
Peritään enintään 85 % hoidossa olevan kuukausituloista, kuitenkin
enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset.
Käyttövaroiksi vähintään 107 e/kk

Vuodeosasto, päivä- ja yöhoito
22,50 / hoitopäivä

Vuodeosasto, psykiatria lyhytaikainen
22,50 / hoitopäivä

Vuodeosasto, kuntoutushoito
16,60 / hoitopäivä

Vuodeosasto, omaishoitajan
lakisääteisen vapaan aikana
annettava palvelu

maksuton

Fysiatria, lääkärikäynti
41,20

Fysioterapia, käyntimaksu
11,40

Sarjahoito
11,40 / hoitokerta

Suun terveydenhuolto
(0 - 17 v. maksuton)
taksan mukainen maksu

Kotisairaanhoito, tilapäinen
lääkärin kotikäynti
18,90

Kotisairaanhoito, muun henkilön
käynti
12,00

Kotisairaanhoito, jatkuva ja
säännöllinen
erillinen hinnasto

Kotisairaala
22,50 / vuorokausi

Työterveyshuolto
erillinen hinnasto

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta
ja lausunnosta perittävät maksut

Todistus terveystarkastuksesta
50,80

Todistus ajokortin hakemista tai
uusimista varten
61,00

SVB-todistus eläkkeen tai kuntoustuen
hakemista varten
50,80

E-todistus vakuutusyhtiölle
50,80

Todistus pahoinpitelyvammoista
oikeudenkäyntiä varten
50,80

Hammaslääkärin kirjoittama
todistus
50,80

Holhousviranomaiselle
annettava lääkärinlausunto, joka
edellyttää merkittävää lisätyötä
50,80

SVC-todistus
50,80

Edellä mainitsematon,
potilaan hoitoon liittymätön todistus
50,80

Todistus ampuma-aselupaa
varten
50,80

Maksukatto
Asiakasmaksukattoa kerryttää kunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta perittävät maksut, jotka mainitaan asiakasmaksulain 6a §:n 2 momentissa. Kun maksuja on vuoden aikana kertynyt 683 euroa, asiakas saa vapaakortin, jonka jälkeen ko. palvelut ovat maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,50 euron maksu hoitopäivältä.

Oikaisuvaatimusohje sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeviin laskuihin