Kotitiimi

Akuutti, lyhytaikainen kotiutumisen tuki

  • kotiutushoitajien kotikäynnit asiakkaan hoivan ja tuentarpeen mukaan klo 8-21, mahdollisesti myös yöajan käynnit
  • toimii lyhytaikaisesti kotiutustilanteissa koko Salon alueella (tarvittaessa kotisairaalan tuella)

Kotitiimin asiakkaaksi tullaan yleensä vanhuspalveluiden palveluohjauksen kautta. Edellytyksenä on, että

  • asiakas voidaan lääkärin ohjein turvallisesti hoitaa kotihoidossa
  • hän selviytyy päivittäisistä toiminnoistaan osin itsenäisesti ja tukipalvelujen tai läheisten avulla